Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TerminaleMultifuncţionale

Cariere

Dacă doreşti să-ţi construieşti sau să-ţi asiguri o carieră de succes, BC "Moldova Agroindbank" SA., una din cele mai mari şi profesioniste echipe din Republica Moldova, îţi oferă această posibilitate. Vei găsi o sursă de dezvoltare, creştere intelectuală şi profesională, într-o ambianţă prietenoasă şi motivantă cu remunerare atractivă.

Fii alături de o echipă puternică, pentru că şi ea are nevoie de tine!

Aplică un CV pentru postul de:

         
NEW | Inginer întreţinere automate bancare Secţia Planificare şi Întreţinere Echipamente, Direcţia Suport Utilizatori Departamentul Tehnologii Informaţionale

Misiune post:

Participă la lucrările de instalare, testare şi configurare a echipamentului tehnic aferent procesării cardurilor, a automatelor bancare, POS-terminalelor, a altor mijloace tehnice de calcul cu sistemele aplicative speciale, executarea lucrărilor de mentenanţă a funcţionalităţii automatelor bancare şi POS-terminalelor.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul TI cu profil de informatică, calculatoare, automatică şi telemecanică, electronică, telecomunicaţii;
 • experienţa de muncă în instituţiile financiare pe posturi similare prezintă avantaj;
 • cunoştinţe profunde şi deprinderi practice în instalarea, configurarea şi întreţinerea echipamentelor tehnice de calcul, bancare şi de birou, sistemelor de operare, cunoştinţe de bază despre protocoalele de telecomunicaţii TCP/IP, X.25, FrameRealy, etc;
 • abilităţi de lucru independent şi în echipă;
 • rezistenţă la stres;
 • orientare spre procese şi rezultat;
 • cunoaşterea fluentă a limbii de stat şi rusă, limba engleză la nivel tehnic.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
                                               
NEW | Specialist deservire clienţi, Centrul Deservire Clienţi sisteme remitere bani, Direcţia Decontări Internaţionale

Misiune post:

Asigură respectarea standardelor internaţionale (inclusiv SWIFT) în domeniul decontărilor în valută străină, efectuează reconcilierea şi achitările reciproce aferente sistemelor de remitere bani efectuate de filialele băncii, conlucrează cu sistemele de remiteri de bani în scopul modificării / anulării sau investigării transferurilor primite / expediate.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • minim 1 an experienţă în sistemul bancar şi/sau în lucrul cu clienţii WU şi alte sisteme remitere bani;
 • capacitate de analiză, previziune şi estimare a riscului aferent activităţii în domeniu;
 • competenţe de planificare, organizare şi control al activităţii;
 • orientare spre rezultat şi procese;
 • cunoaşterea limbilor de stat, rusă şi engleză la nivel intermediar/avansat.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md până la 29 mai 2017.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
                                     
NEW | Economist rapoarte manageriale, Grupul Rapoarte Manageriale, Direcţia Contabilitate Managerială, Departamentul Contabilitate şi Finanţe

Misiune post:

Respectarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, politicile de contabilitate, normele şi procedurile privind controlul înregistrărilor în conturile contabile a operaţiunilor economice efectuate în bancă, întocmirea rapoartelor în sistemul Smart Reporter, acordarea consultaţiilor subunităţilor băncii în domeniul vizat.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic (contabilitate);
 • experienţă de muncă minim 1 an în sistemul bancar ce ţine nemijlocit de activităţile financiare si/sau contabile;
 • capacităţi analitice şi de previziune;
 • spirit dezvoltat de organizare, loial şi comportament discret;
 • abilitatea de a lucra în echipă;
 • competenţă de expunere scrisă şi verbală;
 • utilizator avansat Microsoft Word, Microsoft Excel.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md până la 29 mai 2017.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
                                     
NEW | Inginer electronist, Direcţia Suport Utilizatori, Departamentul Tehnologii Informaţionale

Misiune post:

Asigură instalarea, configurarea şi întreţinerea funcţionării stabile a mijloacelor tehnice în diviziunile băncii (calculatoare, utilaje de reţea şi telecomunicaţii, echipamente periferice, sisteme de operare).

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • cunoştinţe si experienţă la instalarea si reparaţia calculatoarelor, echipamentelor periferice, reţelelor de calcul, sistemelor de operare MS Windows;
 • capacitate de a evalua situaţii tehnice, a lua decizii şi soluţiona problemele;
 • abilitatea de a studia tehnologii noi;
 • abilitatea de a lucra individual şi în echipă;
 • cunoaşterea limbii române şi engleze, cel puţin la nivel tehnic;
 • experienţă în domeniul bancar va fi un avantaj.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sînt invitate să depună CV-ul şi o cerere de intenţie la e-mail: resurseumane@maib.md.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
                 
NEW |Operator ghişeu bancă mun. Chişinău şi în teritoriu

Profilul candidatului:

 • studii superioare sau medii de specialitate în domeniul financiar-economic;
 • abilităţi de vînzare a produselor bancare;
 • capacitate de asumare a responsabilităţii;
 • gândire logică şi capacitate de lucru cu cifrele;
 • comunicabilitate, spirit de iniţiativă şi de toleranţă;
 • abilitatea de a lucra în echipă şi cu ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea limbii de stat şi limbii rusă.

Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sînt invitate să depună CV-ul în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
       
new | Specialist deservire conturi

Profilul candidatului:

 • studii superioare sau medii de specialitate în domeniul financiar-economic;
 • experienţă în sistemul bancar minimum 1 ani în domeniul deservirii conturilor, cardurilor sau casierie;
 • abilităţi de vînzare a produselor bancare, de comunicare cu clienţii;
 • capacităţi analitice şi de previziune;
 • capacitate de a percepe şi estima riscul aferent activităţii bancare;
 • abilitatea de a lucra atît în echipa, cît şi de sine stătător în ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea fluentă a limbii de stat şi a limbii ruse;
 • reputaţie de afaceri impecabilă.
Persoanele interesate să candideze la posturile respective sînt invitate să depună o cerere de intenţie în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
 
new | Specialist credite

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experienţă în domeniul creditar 2-3 ani;
 • abilităţi de vînzare a produselor creditare bancare; capacitatea de a negocia şi a comunica cu clienţii, a identifica necesităţile clienţilor în produse şi servicii bancare;
 • aptitudini analitice relevante; de previziune (efectuarea analizelor privind starea financiară a clientului, clasificarea lui, aprecierea riscului,etc);
 • abilitate de autoinstruire şi perfecţionare profesională;
 • abilitatea de a lucra atît în echipa, cît şi de sine stătător în ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat şi a limbii ruse;
 • reputaţie de afaceri impecabilă.
Persoanele interesate să candideze la posturile respective sînt invitate să depună o cerere de intenţie în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
 
new | Director filială

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experienţă de muncă minimum 3 ani în sistemul bancar ( în domeniul creditar);
 • abilităţi organizatorice dezvoltate (planificarea, organizarea, controlul şi responsabilitate);
 • abilităţi de vînzare a produselor bancare; capacitatea de a negocia şi a comunica cu clienţii, a identifica necesităţile clienţilor în produse şi servicii bancare;
 • aptitudini analitice relevante; de previziune (capacitate de a percepe şi estima riscul aferent activităţii bancare, aprecierea adecvată a lui, de a-şi asuma riscul);
 • abilitatea de autoinstruire şi perfecţionare profesională;
 • abilitatea de a lucra atît în echipa, cît şi de sine stătător în ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat şi a limbii ruse;
 • reputaţie de afaceri impecabilă.
Persoanele interesate să candideze la posturile respective sînt invitate să depună o cerere de intenţie în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
   
Inginer-programator, Departamentul Carduri

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul TI;
 • cunoştinţe si experienţă în programarea în unul din limbajele moderne;
 • experienţă de lucru cu baze de date;
 • aptitudini de lucru independent, cît şi în echipă;
 • experienţa de muncă în domeniul bancar pe posturi similare prezintă avantaj;
 • cunoaşterea fluentă a limbilor de stat şi rusă, limba engleză cel puţin la nivel tehnic.

CV-ul poate fi depus la adresa de e-mail: resurseumane@maib.md sau cards@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
        
Şef adjunct, Direcţia Dezvoltare Sisteme, Departamentul Tehnologii Informaţionale

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul TI cu profil de informatică, experienţă de muncă în domeniul bancar şi aplicaţii TI nu mai puţin de 5 ani din care 3 ani în domeniul programării softului aplicativ cu elemente moderne de programare şi utilizare a bazelor de date moderne;
 • cunoştinţe si experienţă în programarea Web, C#, .Net, ASP.Net Web Forms, ADO.NET, WCF,WF, ş.a.;
 • experienţă de lucru cu baze de date MS SQL Server, Oracle, cunoaşterea sistemelor operaţionale Windows, Unix;
 • cunoaşterea sistemului Temenos T24/Jbase şi alte calificări în domeniul tehnologiilor informaţionale constituie avantaj;
 • abilităţi de comunicare;
 • experienţă în organizarea activităţii în echipă;
 • cunoaşterea fluentă a limbilor de stat, engleză si rusă.
Persoanele interesate să candideze la posturile respective sînt invitate să depună o cerere de intenţie în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
 
new Inginer-programator, Direcţia Dezvoltare Sisteme, Departamentul Tehnologii Informaţionale (salariul de la 10 mii lei), dacă deţii:

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul TI cu profil de programare, matematică aplicativă;
 • cunoştinţe si experienţă în programarea Web, C#, .Net, ASP.Net Web Forms, ADO.NET, WCF,WF, ş.a.
 • experienţă de lucru cu baze de date MS SQL Server, Oracle, cunoaşterea sistemelor operaţionale Windows, Unix;
 • aptitudini de lucru independent, cît şi în echipă;
 • cunoaşterea fluentă a limbilor de stat si rusă, cunoaşterea limbii engleză la nivel tehnic.
Persoanele interesate să candideze la posturile respective sînt invitate să depună o cerere de intenţie în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
 
new | INGINER superior software, Departamentul Tehnologii Informaţionale.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • cunoştinţe şi experienţă la implementarea şi întreţinerea sistemelor operaţionale Windows şi a mijloacelor aplicative, inclusiv configurarea şi întreţinerea funcţionării sistemului antivirotic (Kaspersky Antivirus v.10 şi a sistemului DeviceLock v.8);
 • experienţa în implementarea, configurarea şi întreţinerea funcţionării stabile în diviziunile băncii a serviciilor de transferuri rapide (Western Union, Zolotaia Korona, Leader, etc.) şi acordarea suportul tehnic necesar utilizatorilor acestor sisteme;
 • aptitudini si competenţe în cunoaşterea:
  • Sistemelor de Operare: SO Windows Professional/Enterprise 7 şi Windows Server 2008. Prezintă un avantaj cunoaşterea SO Windows
  • Professional/Enterprise 8 şi Windows Server 2012;
  • Serviciilor şi tehnologiilor Microsoft: sistemul de fişiere NTFS (FAT32/NTFS), File Services, Print Services, Hyper-V 2.0, Active Directory Directory Services.
  • Serviciilor, protocoalelor şi tehnologiilor de reţea: TCP/IP v.4, DNS, DHCP, Windows Firewall, HTTP/HTTPS, Microsoft Certificate Authority;
  • Aplicatiilor Desktop: MS Office 2010 Professional, Open Office 3.x, altor produse Microsoft.
 • abilitate de autoinstruire, acumulare a cunostinţelor noi şi a le transmite utilizatorilor;
 • cunoaşterea la perfecţie a limbilor română şi rusă si cel putin la nivel tehnic a limbii engleze;
 • abilitatea de a lucra în echipă şi în regim intensiv de lucru;
 • reputaţie de afaceri impecabilă.
Persoanele interesate să candideze la posturile respective sînt invitate să depună o cerere de intenţie în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
   
new | Jurist

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul dreptului;
 • cunoaşterea profundă a legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova în domeniile: civil, fiscal, financiar-bancar, muncii, penal, administrativ;
 • abilitatea de a expune informaţia laconic şi concret;
 • capacitaţi analitice de relevare, intuiţie, iniţiativă;
 • abilitatea de a lucra atît în echipa, cît şi de sine stătător în ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat, a limbii ruse şi a limbii engleze.
Persoanele interesate să candideze la posturile respective sînt invitate să depună o cerere de intenţie în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
    
new | Administrator Baze de Date, responsabil de domeniul administrării serverului Baze de Date, în cadrul Departamentului Tehnologii Informaţionale.

Misiune Post:

 • Proiectarea, elaborarea şi implementarea procedurilor de schimb de date între sistemele bancare.

Profilul candidatului:

 • studii universitare în domeniul programării, tehnologiilor informaţionale sau matematicii aplicate;
 • cunoştinţe a sistemelor de operare Windows, Unix;
 • cunoştinţe Microsoft Office;
 • administrarea bazelor de date moderne MS SQL Server la nivel de administrator (SSIS,SSRS);
 • cunoastere TSQL;
 • abilitatea de a lucra individual şi în echipă;
 • rezistenţă la stres;
 • cunoaşterea la perfecţie a limbilor română, rusă şi engleză.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită curriculum vitae la e-mail: resurseumane@maib.md.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
 
new | Administrator Sisteme de Operare, în cadrul Departamentului Tehnologii Informaţionale.

Misiune Post:

 • Administrarea infrastructurii TI desfăşurată pe soluţii Microsoft.

Profilul candidatului:

 • studii universitare în domeniul programării, tehnologiilor informaţionale sau matematicii aplicate;
 • cunoaşterea sistemelor de operare Windows 2008/2012;
 • cunoaşterea platformei de virtualizare Microsoft Hyper-V;
 • cunoaşterea soluţiilor de Backup;
 • abilitatea de a studia tehnologii noi;
 • abilitatea de a lucra individual şi în echipă;
 • rezistenţă la stres;
 • cunoaşterea la perfecţie a limbilor română, rusă şi engleză.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită curriculum vitae la e-mail: resurseumane@maib.md .

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
 
new | Administrator Sisteme de Operare, responsabil de domeniul administrării infrastructurii de reţea, în cadrul Departamentului Tehnologii Informaţionale.

Misiune Post:

 • Asigurarea nivelului de calitate, disponibilităţii, supravegherii şi administrării parcului de echipamente şi solutii Cisco.

Profilul candidatului:

 • studii universitare în domeniul programării, tehnologiilor informaţionale sau matematicii aplicate;
 • experienţa de lucru în telecomunicaţii cu echipamente şi soluţii Cisco;
 • experienţa de minim 3 ani în configurare, administrare, monitorizare şi suport tehnic pentru infrastructura de reţele date (LAN+WAN);
 • experienţa de minim 3 ani în instalări, configurări pentru echipamente de reţea comunicaţii IP voce;
 • cunostinţe generale sau specifice în domeniul soluţiilor de monitorizare software şi hardware;
 • abilitatea de a studia tehnologii noi;
 • abilitatea de a lucra individual şi în echipă;
 • rezistenţă la stres;
 • cunoasterea la perfecţie a limbilor română, rusă şi engleză.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită curriculum vitae la e-mail: resurseumane@maib.md.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
 
new | Inginer coordonator securitatea informaţiei în cadrul Serviciului Securitate Tehnologii Informaţionale şi Continuitate Afacere

Misiune Post:

 • Stabilirea, propunerea şi validarea soluţiilor de securitate informaţională în concordanţă cu strategiile de dezvoltare a proceselor de business şi infrastructurii TI.

Profilul candidatului:

 • studii superioare tehnice de profil (ex: Informatică, Cibernetică) sau certificări relevante echivalente;
 • experienţă şi cunoştinţe în gestiunea incidentelor de securitate a informaţiei (tratare vulnerabilităţi, malware, viruşi, etc);
 • viziune de ansamblu asupra securităţii sistemelor TI şi experienţă sau certificări/cursuri de specialitate;
 • capacitatea de analiză şi evaluare a informaţiilor;
 • competenţe avansate de comunicare verbală şi scrisă, capacitate de analiză şi sinteză a informaţiei, capacitate de însuşire rapidă a metodelor noi de lucru;
 • cunoaşterea fluentă a limbilor de stat şi rusă, cunoaşterea limbei engleze va constitui un avantaj;
 • rezistenţă la stres;
 • orientare spre rezultat.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită curriculum vitae la e-mail: resurseumane@maib.md.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.


Descarca Model CV
 
Te invităm să trimiţi CV-ul la adresa: resurseumane@maib.md