Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TerminaleMultifuncţionale

Clasic rată flotantă

CLASIC
Depozit la termen
8,25%
anual în MDL
 
-


 Termenul de plată: lunar

 Soldul minim: 1000 MDL / 100 USD/EUR

 Depuneri suplimentare: se admit

  Retrageri din cont: nu se admit

 
-
 
  • CONDIŢII
  • RATA DOBÎNZII
  1. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar mai devreme de 30 zile de la data constituirii depozitului, dobînda nu se plăteşte.

  2. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după 30 zile de la data constituirii depozitului, dobînda se calculează şi se achită în cuantumul prevăzut de bancă pentru conturile curente cu dobîndă ale persoanelor fizice. Totodată, dobînda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din suma depozitului.

  3. Dobînda se plăteşte lunar, în dependenţă de data deschiderii contului de depozit (la expirarea fiecărei luni de păstrare a depozitului)

Condiţiile de primire, perfectare şi restituire a depozitelor destinate persoanelor fizice în vigoare din 14.04.2017
 
Termen, zile Rata dobînzii flotantă (anuală) MDL Rata dobînzii flotantă (anuală) USD/EUR
30 zile 2,5% 0.05% / 0.01%
60 zile 3% 0.15% / 0.10%
90 zile 4,5% 0.35% / 0.25%
180 zile 5,5% 2.25% / 1,5%
365 zile 6,5% 2,75% / 2%
540 zile 7,5% 3.25% / 3.75%
740 zile 8% 3.5% / 3%
1095 zile 8,25% 3,75% / 3.25%