Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia produselor tipografice 23.08.2010

Achiziţia produselor tipografice

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia produselor tipografice
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 24-43-77 sau accesând acest link

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1.Corespunderea activităţii de bază a ofertantului profilului tipografic;
2.Experienţa ofertantului оn domeniu nu mai mică de 3 ani, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de servicii similare oferite de participantul la licitaţie, prezentarea unor recomandări din partea unor beneficiari de bunuri este salutabilă;
3.Informaţia despre participantul la achiziţia efectuată de BC”Moldova-Agroindbank”SA (Formularul Anexa Nr.10). 

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;
c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată pînă la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
  - mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , biroul 609;

Persoane de contact:
   - Victoria Railean, e-mail: victoria.railean@maib.md; tel. 40-48-50
   - Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.md; tel/fax 24-43-77, 0686 40 680;

     Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
10 septembrie 2010, inclusiv, orele 17-00

     Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, pînă la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.