Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia echipamente tehnice de calcul 23.08.2010

Achiziţia echipamente tehnice de calcul

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia echipamentelor tehnice de calcul.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 24-43-77.

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:

1.Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani.
2.Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de produse/servicii similare oferite de participantul la licitaţie, recomandări din partea unor beneficiari.
3.Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă raportul financiar pentru a.2009 (preferabil auditate).
4.Calitatea bunurilor - confirmate de certificate de calitate.
5.Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă:
  - copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
  - copia certificatelor de înregistrare ca plătitor de TVA;
  - licenţa sau autorizaţia pentru activitatea permisă;
  - copia extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice
6. Informaţia despre participantul la achiziţia efectuată de BC”Moldova-Agroindbank”SA' (Formularul Anexa Nr.10).

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;
c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată pînă la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

  - mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , biroul 609;

Persoane de contact:

  - Eugeniu Vicol, e-mail: eugeniu.vicol@maib.md; tel. 49-41-92
  - Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.md; tel/fax 24-43-77, 0686 40 680;

     Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
  - 10 septembrie 2010, inclusiv, orele 17-00

     Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, pînă la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.