Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia servicii design-calendare 2011 23.08.2010

Achiziţia servicii design-calendare 2011

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia serviciilor de elaborare a design-ului, executare şi livrare a calendarelor pentru anul 2011.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 24-43-77 sau accesând acest link

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1. Confirmarea capacităţii economico-financiare a ofertantului (Copia raportului financiar pentru anul 2009 (preferabil auditat) si tr.I al anului 2010 (forma 5-C));
2. Prezentarea copiilor următoarelor documente:
  - Certificatului de înregistrare a întreprinderii;
  - Licenţei şi autorizaţiei pentru activitatea permisă(după caz);
  - Certificatului de înregistrare ca plătitor de TVA;
  - Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice.
3. INFORMAŢIA DESPRE PARTICIPANTUL LA ACHIZIŢIA EFECTUATĂ DE BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A. (Formularul Anexa Nr.10).
4. Prezentarea informaţiilor privind experienţa generală a ofertantului în domeniu şi experienţă în realizarea bunurile specificate, partenerii (furnizorii) de bază. Portofoliul lucrărilor executate (se prezintă şi informaţia privind beneficiarii unor bunuri similare din partea ofertantului).

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;
c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată pînă la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

  - mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , biroul 609;

Persoane de contact:

  - Alina Poclitaru, e-mail: alina.poclitaru@maib.md; tel. 21-24-80
  - Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.md ; tel/fax 24-43-77, 0686 40 680;

     Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
  - 10 septembrie 2010, inclusiv, orele 17-00

     Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, pînă la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.