Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia mărfurilor electrocasnice 03.09.2010

Achiziţia mărfurilor electrocasnice

Prin prezenta, BC”Moldova-Agroindbank” S.A anunţă cererea ofertelor de preţuri privind achiziţia mărfurilor electrocasnice.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii , tel.244-377, sau accesînd acest link:

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor si documentelor privitor la:
1.Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de servicii similare oferite de participantul la achiziţie, prezentarea unor recomandări din partea unor beneficiari de bunuri este salutabilă;
2.Calitatea bunului - confirmate de certificate de calitate;
3.Informaţia despre participantul la achiziţia organizată de BC “Moldova Agroindbank”S.A. (Formularul Anexa Nr.10)

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;
c) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat, separat de documentele de calificare.
d)Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor.

Locul şi modul de prezentare a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
  - mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , bir.609,
  - email: victoria.railean@maib.md; tel.40-48-50
  - email :petru.dubrovin@maib.md, tel/fax 244-377, 0686 40 680

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
   - 16 septembrie 2010, inclusiv, orele 17-00

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, pînă la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.