Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia serviciilor de intreţinere 29.09.2010

Achiziţia serviciilor de intreţinere


Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia serviciilor de intreţinere şi reparaţie a reţelelor şi instalaţiilor electrice la sediile BC ”Moldova –Agroindbank” S.A.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 24-43-77. Pentru ridicarea caietului de sarcini ofertantul urmează să prezinte următorul angajament.
Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1.Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani.
2.Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de produse/servicii similare oferite de participantul la licitaţie, recomandări din partea unor beneficiari.
3.Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă raportul financiar pentru a.2009 (preferabil auditat).
4.Calitatea materialelor utilizate la acordarea serviciior care se solicită - confirmate de certificate de calitate.
5.Capabilitatea ofertantului de a acorda serviciile care se solicită: se prezinta informatie despre baza tehnico-materiala a ofertantului, numarul si calificarea personalului de specialitate, stocul de piese si materiale;
6.Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă:
copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
copia certificatelor de înregistrare ca plătitor de TVA;
licenţa sau autorizaţia pentru activitatea permisă;
copia extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice
7. INFORMAŢIA DESPRE PARTICIPANTUL LA ACHIZIŢIA EFECTUATĂ DE BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.'' (Formularul Anexa Nr.10).
Modul de întocmire a ofertelor:
a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată pînă la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.
Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , biroul 609;
Persoane de contact:
Eugeniu Vicol, e-mail: eugeniu.vicol@maib.md; tel. 49-41-92
Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.md; tel/fax 24-43-77, 0686 40 680;
Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
13 octombrie 2010, inclusiv, orele 17-00
Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, pînă la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.