Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia serviciilor poştale 26.10.2010

Achiziţia serviciilor poştale

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă cererea ofertelor de preţuri privind achiziţia serviciilor poştale internaţionale pentru corespondenţă comercială.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 24-43-77 sau accesând acest link

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1.Informaţia privind existenţa conturilor bancare în BC ”Moldova-AgroindbanK” S.A. şi rulajul pe aceste conturi pentru anul 2009 şi semestrul I al anului 2010.
2.Confirmarea înregistrării a ofertantului la organele de stat – se prezintă:
    - copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
    - copia certificatelor de înregistrare ca plătitor de TVA;
    - Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
    - Copia licenţei sau autorizaţiei pentru activitatea permisă;
3. INFORMAŢIA DESPRE PARTICIPANTUL LA ACHIZIŢIA EFECTUATĂ DE BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.''  (Formularul Anexa Nr.10).

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată pînă la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
    - mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , biroul 609;

Persoane de contact:
- Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.mdtel/fax 24-43-77, 068640680;
- Nina Buciuceanu, e-mail: nina.buciuceanu@maib.md, tel/fax 24-43-77,

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
   - 09 noiembrie 2010, inclusiv, orele 17-00

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, pînă la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.