Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia serviciilor de reparaţie 05.11.2010

Achiziţia serviciilor de reparaţie

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia serviciilor de reparaţie şi deservire a transportului auto al băncii.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 24-43-77 sau accesând acest link

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1.Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani.
2. Portofoliul lucrărilor executate – se prezintă informaţia privind bineficearul unor servicii similare din partea ofertantului.
3. Situaţia şi rezultatele financiare pozitive ale ofertantului, rapoartele financiare a ofertantului pentru anul 2009 şi 9 luni anului 2010 (preferabil audiate).
4. INFORMAŢIA DESPRE PARTICIPANTUL LA ACHIZIŢIA EFECTUATĂ DE BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.'' (Formularul Anexa Nr.10).

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată pînă la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
  - mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , biroul 609;

Persoane de contact:

  - Iurie Melnic, e-mail:  iurie.melnic@maib.md tel. 31-09-38;
  - Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.md ; tel/fax 24-43-77, 0686 40 680;

   Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
- 19 noiembrie 2010, inclusiv, orele 17-00

   Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, pînă la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.