Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia serviciilor de curăţenie 19.07.2011

Achiziţia serviciilor de curăţenie


Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia serviciilor de curăţenie pentru bancă.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 24-43-77.

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:

 1. Prezentarea copiilor următoarelor documente:

  • Certificatul de înregistrare a întreprinderii;

  • Extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;

  • Certificatul de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA.

 2. Licenţa şi autorizaţia pentru activitatea permisă.

 3. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă raportul financiar pentru a. 2010 (preferabil auditat).

 4. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai puţin de 3 ani (fie a companiei sau a managementului firmei (persoana responsabilă – obligatoriu).

 5. Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de bunuri similare oferite de participantul la licitaţie, recomandări din partea unor beneficiari de bunuri privind calitatea serviciilor prestate (prezentarea minimum a 3 recomandări).

 6. Existenţa infrastructurii care să permită prestarea serviciilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

 7. Numărul personalului angajat.

 8. Existenta spaţiului si utilajului necesar pentru desfăşurarea activităţii de prestare a serviciilor (se referă la spălarea covoarelor şi a jaluzelelor).

 9. Lista materialelor, uneltelor, utilajelor substanţelor şi produselor utilizate la prestarea serviciilor de curăţenie.

 10. INFORMAŢIA DESPRE PARTICIPANTUL LA ACHIZIŢIA EFECTUATĂ DE BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.'' (Formularul Anexa Nr.10).

Modul de întocmire a ofertelor:

  1. Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;

  2. Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;

  3. Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;

  4. Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 • mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , biroul 609;

Persoane de contact:

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 • 05 august 2011, inclusiv, orele 17-00

Agentul economic poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal. În cazul în care scrisorile de intenţii/ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.