Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achizitia benzilor de hârtie 02.09.2011

Achizitia benzilor de hârtie

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă cererea ofertelor de preţuri privind livrarea benzilor de hârtie pentru banderolarea bancnotelor pentru necesităţile BC „Moldova-Agroindbank” SA

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 24-43-77 sau accesând acest link
Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de servicii similare oferite de participantul la achiziţia prin cererea ofertelor de preţuri, prezentarea unor recomandări din partea unor beneficiari de bunuri este salutabilă;
2. Ofertantul va prezenta în copie urmatoarele documente:
- copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
- copia certificatelor de înregistrare ca plătitor de TVA;
- licenţa şi autorizaţia pentru activitatea permisă;
- extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- rapoartele financiare pentru a. 2010, preferabil auditate;
- lista partenerilor de bază.
3. Informaţia despre participantul la achiziţia organizată de BC “Moldova-Agroindbank” S.A. formularul anexa nr. 10 la Regulamentul privind modul de efectuare a achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii de către BC „Moldova-Agroindbank” S.A. (p-v nr. 21 din 12.07.2010).

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Oferta se prezintă în limba română;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
c) Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
d)Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
e)Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat, separat de documentele de calificare.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

- mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , biroul 609;

Persoane de contact:
- email:Victoria.Railean@maib.md; tel.40-48-50
- e-mail: nina.buciuceanu@maib.md, tel 24-43-77,

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
-15 septembrie 2011, inclusiv, orele 17-00

Agentul economic poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal. În cazul în care scrisorile de intenţii/ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.