Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia dispozitivelor de monitorizare 27.09.2011

Achiziţia dispozitivelor de monitorizare

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia dispozitivelor de monitorizare GPS a mijloacelor de transport pentru bancă.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 24-43-77.

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:

1.Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 2 ani, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de servicii similare oferite de participantul la achiziţia prin licitaţie, prezentarea unor recomandări din partea unor beneficiari de bunuri prezintă un avantaj;
2.Prezentarea copiilor următoarelor documente:
  - Certificatul de înregistrare a întreprinderii;
  - Extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;
  - Certificatul de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA.
  - Licenţa şi autorizaţia pentru activitatea permisă.
  - Lista partenerilor de bază.
  - Raportul financiar pentru a. 2010 (preferabil auditat).
3.INFORMAŢIA DESPRE PARTICIPANTUL LA ACHIZIŢIA EFECTUATĂ DE BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.'' .(Formularul Anexa Nr.10 ).

Modul de întocmire a ofertelor:

a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;
c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:

 mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , biroul 609;

Persoane de contact:
 Iurie Melnic, e-mail: iurie.melnic@maib.md;  tel/fax 31-09-38
 Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.md;  tel/fax 24-43-77, 0686 40 680;

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
 12 octombrie 2011, inclusiv, orele 17-00

Agentul economic poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal. În cazul în care scrisorile de intenţii/ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.