Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Servicii elaborare design pentru agende 10.10.2011

Servicii elaborare design pentru agende

Prin prezenta, BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia serviciilor de elaborare a design-ului, executare şi livrare a agendelor pentru anul 2012.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 24-43-77 sau accesând   acest link:

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea informaţiilor şi documentelor privitor la:
1.Confirmarea capacităţii economico-financiare a ofertantului (Prezentarea Raportului financiar pentru ultima perioada de raportare);
2.Prezentarea copiilor următoarelor documente:
  - Certificatul de înregistrare a întreprinderii;
  - Licenţa şi autorizaţia pentru activitatea permisă (după caz);
  - Certificatul de plătitor TVA;
  - Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice.
3.Prezentarea informaţiei despre participantul la achiziţia efectuată de BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A. (Formularul Anexa Nr.10 );
4.Prezentarea informaţiilor privind experienţa generală în domeniu a ofertantului cât şi în realizarea bunurilor specificate, partenerii (furnizorii) de bază. Portofoliul lucrărilor executate (se prezintă şi informaţia privind beneficiarii unor bunuri similare din partea ofertantului).

Modul de întocmire a ofertelor:
a) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
b) Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
c) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
d) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
► mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , biroul 609;

Persoane de contact:

► Anna – Maria Popuşoi, e-mail: Ana-Maria.Popusoi@MAIB.MD; tel. 21-24-80
► Petru Dubrovin, e-mail: petru.dubrovin@maib.md; tel/fax 24-43-77, 0686 40 680;

Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, pînă la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
25 octombrie 2011, inclusiv, orele 17-00

Agentul economic poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal. În cazul în care scrisorile de intenţii/ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.