Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia echipamentelor destinate numărării, autententificării şi sortării bancnotelor. 20.11.2017

Achiziţia echipamentelor destinate numărării, autententificării şi sortării bancnotelor.

Prin prezenta, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă licitaţia privind achiziţia echipamentelor destinate numărării, autententificării şi sortării bancnotelor.
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 022-444-078.

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
 1. Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de echipamente similare oferite de participantul la licitaţie, recomandări din partea unor beneficiari.
 2. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă raportul financiar pentru a.2016 (preferabil auditat).
 3. Calitatea bunurilor  - confirmate de certificate de calitate (conformitate).
 4. Statutul de partener al producătorului, care îi permite furnizarea, implementarea şi mentenanţa Bunurilor solicitate
 5. Confirmarea înregistrării  ofertantului la organele de stat – se prezintă:
 • copia certificatelor de înregistrare ca plătitor de TVA;
 • licenţa sau autorizaţia pentru activitatea permisă;
 • extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor de la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova.
 1. Informaţia cu privire la beneficiarii efectivi ai companiei
Modul de întocmire a ofertelor:
a) Oferta se prezintă în limba română;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
c) Se prezintă numai o singură ofertă pentru echipamentele solicitate;
d) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
e) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat.

Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei:
 • mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 , biroul 506;
Persoane de contact:
 • Leonid Cojocaru, e-mail: leonid.cojocaru@maib.md; tel. 022-303-523, 068 600 576;
 • Stanislav Ene, e-mail: stanislav.ene@maib.md; tel. 022-303-409, 069 102 763.
Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 30 noiembrie 2017, inclusiv, orele 17:00.

Agentul economic poate prezenta oferte doar personal. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţie.