Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia, implementarea şi mentenanţa unui Sistem complex de ”Rând Electronic” 03.06.2020

Achiziţia, implementarea şi mentenanţa unui Sistem complex de ”Rând Electronic”

B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. organizează licitaţia privind achiziţia, implementarea şi mentenanţa unui Sistem complex de ”Rând Electronic”. 
 
Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
 
I. Cerinţe generale către companiile participante
 
1.1. Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă:
a) copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
b) copia certificatului de înregistrare ca plătitor TVA (în cazul celor plătitoare de TVA);
c) licenţa sau autorizaţia pentru activitatea permisă;
d) extrasul recent, din Registrul de stat al persoanelor juridice.
1.2. Rapoartele financiare ale ofertantului pentru anul 2018  şi 2019 (preferabil auditate).
1.3. Informaţii privind beneficiarii efectivi ai companiei.
1.4. Informaţii generale despre ofertant.
 
II. Cerinţe faţă de experienţa companiei
 
2.1. Ofertantul să aibă o experienţă de cel puţin trei ani în furnizare servicii în domeniul organizării rândurilor electronice şi deservire software şi hardware. Se prezinta informaţia despre companie:
a) Istoric şi prezent
b) Echipa
c) Portofoliul
d) Scrisori de recomandare de la beneficiarii de sistem de Rând electronic.
 
2.2. Experienţă obligatorie, cel puţin 2 ani, în organizarea rândurilor electronice la bănci.
2.3. Ofertantul va demonstra disponibilitatea resurselor umane, inclusiv cel puţin 15 specialişti, certificaţi şi / sau cu experienţă relevantă în furnizarea serviciilor în domeniul tehnologiilor informaţionale şi sistemelor informaţionale şi / sau întreţinerea software-ului şi mijloacelor tehnice.
2.4. Participantul la licitaţie va demonstra disponibilitatea resurselor financiare - venitul (pentru sistemul de impozitare generală) / venitul (pentru sistemul de impozitare simplificat) la ultima dată de raportare anuală trebuie să fie de cel puţin trei ori mai mare decât valoarea iniţială (maximă) a contractului.
2.5. Calitatea bunurilor - confirmate de certificate de calitate (conformitate)
 
Contacte: achizitii@maib.md / 022 304 693/ 068 600 576
 
Modul de întocmire a ofertelor:
a) Oferta trebuie să fie întocmită în scris;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
c) Oferta se prezintă într-un exemplar, în plic sigilat şi ştampilat;
d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii în plic sigilat, prin posta sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.
 
Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9, (intrarea prin sucursală).
 
Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii, şi vor adresa băncii întrebările de precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 
Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 25 Iunie 2020, inclusiv, orele 17:00.
 
Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul ofertei prezentate pot fi propuse mai multe variante de preţ, inclusiv servicii alternative la cele solicitate de bancă, cu condiţia ca acestea să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca poate să excludă ofertanţii în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
 
Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.