Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia licenţelor cu drept de utilizare în perioada 01.04.2019- 31.03.2020 a produselor Microsoft exploatate de către bancă şi de către compania fiică MAIB- Leasing 14.03.2019

Achiziţia licenţelor cu drept de utilizare în perioada 01.04.2019- 31.03.2020 a produselor Microsoft exploatate de către bancă şi de către compania fiică MAIB- Leasing

„Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia licenţelor cu drept de utilizare în perioada 01.04.2019- 31.03.2020 a produselor Microsoft exploatate de către bancă şi de către compania fiică MAIB- Leasing.
 
Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
 
     1. Experienţa generală a ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani.
     2. Experienţa specifică- ofertantul trebuie să dispună de cel puţin 3 livrări de produse/servicii similare. Se va prezenta informaţia privind beneficiarii respectivi şi recomandări din partea unora din ei.
     3. Confirmarea că ofertantul este autorizat pe teritoriul R. Moldova să livreze şi comercializeze produse Microsoft în cadrul programelor de licenţiere EA (Enterprise Agreement), EAS (Enterprise Agreement Subscription) şi altele, incluse în contractul LPS (Licensing Solution Provider).
     4. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului- se prezintă raportul financiar pentru anul 2018 (preferabil auditat).
     5. Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat- se prezintă:
          5.1. copia certificatelor de înregistrare ca plătitor TVA;
          5.2. licenţa sau autorizaţia pentru activitatea permisă;
          5.3. extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor de la Agenţia Servicii Publice.
     6. Informaţia cu privire la benefeciarii efectivi.
 
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii.

Contacte:  achizitii@maib.md / 022 303 267 / 0686 00 576

Modul de întocmire a ofertelor:
     a) Oferta trebuie să fie întocmită în scris;
     b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
     c) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat;
     d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii în plic sigilat, prin poştă sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.

Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 (intrarea prin sucursală).

Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii, şi vor adresa băncii întrebările de  precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 

Data depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: 25 martie 2019, inclusiv, orele 17:00.

Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul  ofertei  prezentate  pot  fi  propuse  mai  multe variante de preţ, inclusiv bunuri alternative la cele solicitate de bancă, cu condiţia ca acestea să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca poate să excludă ofertanţii în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
 
Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.