Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia Licenţelor de modernizare pentru produsul Software PRTG NETWORK MONITOR şi prelungirea mentenanţei pentru Software Veeam Backup/Replication Enterprise for Hyper-V 12 sockets 07.06.2017

Achiziţia Licenţelor de modernizare pentru produsul Software PRTG NETWORK MONITOR şi prelungirea mentenanţei pentru Software Veeam Backup/Replication Enterprise for Hyper-V 12 sockets

Prin prezenta, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă achiziţia (1) Licenţelor de modernizare (upgrade) a numărului de sensori de la 2500 la 5000 pentru produsul Software PRTG NETWORK MONITOR şi de mentenanţă pentru 3 ani a produsuluiu, şi a (2) Licenţelor de prelungire a mentenanţei pentru produsul Software Veeam Backup/Replication Enterprise for Hyper-V 12 sockets pentru 3 ani, organizată prin cererea de oferte.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 022-444-078.

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
  1. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani.
  2. Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de produse similare oferite de participantul la licitaţie, recomandări din partea unor beneficiari.
  3. Confirmarea înregistrării  ofertantului la organele de stat – se prezintă:
  • copia certificatelor de înregistrare ca plătitor de TVA;
  • licenţa sau autorizaţia pentru activitatea permisă;
  • extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor de la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova.
  1. Informaţia cu privire la beneficiarii efectivi ai companiei
Modul de întocmire a ofertelor:

a) Oferta se prezintă în limba română;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
c) Se prezintă numai o singură ofertă pentru produsele solicitate;
d) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
e) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat.

Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei:
  • mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 , biroul 506;
Persoane de contact:
  • Andrei Milosta, e-mail: andrei.milosta@maib.md; tel. 022-444-078, 068 600 576;
  • Stanislav Ene, e-mail: stanislav.ene@maib.md; tel. 022-303-409, 069 102 763.
Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 16 iunie 2017, inclusiv, orele 17:00.

Agentul economic poate prezenta oferte doar personal. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţie.