Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia lucrărilor de proiectare, instalare şi reconstrucţie/modernizare a reţelelor şi instalaţiilor electrice din subdiviziunile BC"Moldova-Agroindbank" S.A. 22.10.2018

Achiziţia lucrărilor de proiectare, instalare şi reconstrucţie/modernizare a reţelelor şi instalaţiilor electrice din subdiviziunile BC"Moldova-Agroindbank" S.A.

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia lucrărilor de proiectare, instalare şi reconstrucţie/modernizare a reţelelor şi instalaţiilor electrice din subdiviziunile BC"Moldova-Agroindbank" S.A.
 
Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente: 
     1. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mica de 5 ani.
     2. Experienţa generală, parteneri – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de produse/servicii similare, oferte de participare la licitaţii, recomandări din partea unor beneficiari.
     3. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă rapoartele financiare pentru 2017 – 2018 (preferabil audiate).
     4. Calitatea bunurilor – confirmate de certificate de calitate (conformitate).
     5. Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă:
          - copia certificatelor de înregistrare ca plătitor TVA;
          - licenţa şi autorizaţia pentru activitatea permisă;
          - Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat nu mai tîrziu de 2 săptămîni pînă la data prezentării acestuia.
     6. Informaţii privind beneficiarii efectivi ai ofertantului (conform anexei). 
     7. Informaţii generale despre ofertant (conform anexei).  

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii al băncii.

Contacte:  achizitii@maib.md / 022 303 519 / 022 444 078 / 0686 00 576

Modul de întocmire a ofertelor:
     a) Oferta trebuie să fie întocmită în scris;
     b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
     c) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat;
     d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii în plic sigilat, prin poştă sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.
 
Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 (intrarea prin sucursală).
 
Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii, şi vor adresa băncii întrebările de  precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 
 
Data depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: 02 noiembrie 2018, inclusiv, orele 17:00.
 
Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul  ofertei  prezentate  pot  fi  propuse  mai  multe variante de preţ, inclusiv bunuri alternative la cele solicitate de bancă, cu condiţia ca acestea să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca poate să excludă ofertanţii în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
 
Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.