Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia serviciilor de outsourcing de imprimare şi copiere a documentelor bancare 04.11.2019

Achiziţia serviciilor de outsourcing de imprimare şi copiere a documentelor bancare


Moldova Agroindbank anunţă cererea de oferte privind achiziţia serviciilor de outsourcing de imprimare şi copiere a documentelor bancare.
 
Criterii de eligibilitate
     1. Experienţa ofertantului în domeniu de minimum 3 ani;
     2. Experienţa generală, partenerii: se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de servicii similare oferite de participantul la licitaţie, recomandări din partea unor beneficiari;
     3. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului: se prezintă raportul financiar pentru a.2018 şi informaţia disponibilă pentru anul 2019 (preferabil auditate).
     4. Calitatea bunurilor: se prezintă certificatele de calitate (conformitate).
     5. Confirmarea înregistrării  ofertantului la organele de stat, prin prezentarea următoarelor acte:
          5.1. copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
          5.2. copia certificatelor de înregistrare ca plătitor de TVA;
          5.3. licenţa sau autorizaţia pentru activitatea permisă;
          5.4. extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor de la Agenţia Servicii Publice.
     6. Informaţia cu privire la beneficiarii efectivi ai participantului la achiziţie.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii. 

Date de contact: achizitii@maib.md, 022 303 519, 022 444 078, 0686 00 576. 

Modul de întocmire a ofertelor:
     a) Oferta trebuie să fie întocmită în scris;
     b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
     c) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat;
     d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii în plic sigilat, prin poştă sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.

Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin nr. 9 (intrarea prin sucursală).

Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta conform cerinţelor băncii şi vor adresa băncii întrebările de precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 

Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 22 noiembrie 2019, inclusiv, ora 17:00.
 
Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul ofertei prezentate pot fi propuse mai multe variante de preţ, inclusiv servicii alternative celor solicitate de bancă, cu condiţia ca acestea să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca poate exclude ofertanţii în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
 
Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.