Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia serviciilor de planificare şi plasare media la TV şi Radio pentru necesităţile  BC ”Moldova –Agroindbank” S.A.. 21.04.2020

Achiziţia serviciilor de planificare şi plasare media la TV şi Radio pentru necesităţile BC ”Moldova –Agroindbank” S.A..

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. organizează licitaţia privind achiziţia serviciilor de planificare şi plasare media la TV şi Radio pentru necesităţile  BC ”Moldova –Agroindbank” S.A.
 
Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
 
1. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani.
2. Prezentarea informaţiei despre companie:
 
a) Istoric si Experienţa;
b) Portofoliul clienţilor;
c) Certificări şi alte informaţii care demonstrează expertiza profesională  a
echipei şi a top managementului;
d) Top 5 clienţi pe parcursul  a 2018-2019 cu 2 scrisori – recomandări de la top clienţi.
 
3. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă rapoartele financiare pentru 2019 (preferabil auditate); 
4. Confirmarea înregistrării  ofertantului la organele de stat – se prezintă:
4.1. extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, 
4.2. copia certificatelor de înregistrare ca plătitor de TVA;
5. Confirmarea relaţiilor cu AGB Nielsen Moldova.
6. Informaţia privind beneficiarii efectivi ai companiei.
7. Declaraţia Companiei de lipsă a relaţiilor contractuale (plasare media la TV si Radio) cu băncile concurente ale MAIB.
 
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii al băncii.
Contacte: achizitii@maib.md / 068640680
 
Modul de întocmire a ofertelor:
 
a) Oferta trebuie să fie întocmită în scris;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
c) Oferta se prezintă într-un exemplar;
d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. 
 
Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.
Data limită şi modalitatea de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 
Oferta şi documentele de calificare (protejate cu o parolă) se vor expedia la adresa de e-mail: achizitii@maib.md pe data de 04 mai 2020, în intervalul orelor 16.00 – 17.00.
Parola se va expedia prin SMS la telefonul mobil 068640680, după expirarea termenului limită indicat (următoarea zi).
 
Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii, şi vor adresa băncii întrebările de precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 
Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul ofertei prezentate pot fi propuse mai multe variante de preţ, inclusiv servicii alternative la cele solicitate de bancă, cu condiţia ca acestea să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca poate să excludă ofertanţii în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
 
Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.