Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
BC „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă licitaţia privind achiziţia serviciilor tipografice 07.11.2017

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă licitaţia privind achiziţia serviciilor tipografice

Prin prezenta, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă licitaţia privind achiziţia serviciilor tipografice. Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 022-444-078.

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
 1. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani.
 2. Experienţa generală, partenerii – se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de      produse/servicii similare oferite de participantul la licitaţie, recomandări din partea unor beneficiari.
 3. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă rapoartele financiare pentru 2016 preferabil auditate).
 4. Calitatea bunurilor  - confirmate de certificate de calitate(conformitate).
 5. Confirmarea înregistrării  ofertantului la organele de stat – se prezintă:
 • copia certificatelor de înregistrare ca plătitor de TVA;
 • licenţa şi autorizaţia pentru activitatea permisă;
 • extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat nu mai târziu de 2 săptămânii până la data prezentării acestuia.
 1. Informaţia cu privire la beneficiarii efectivi ai companiei.
Modul de întocmire a ofertelor:

a) Oferta se prezintă în limba română;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
c) Se prezintă numai o singură ofertă pentru serviciile solicitate;
d) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
e) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat.

Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei:
 • mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 , biroul 506;
Persoane de contact:
 • Maria Tabarcea, e-mail: maria.tabarcea@maib.md; tel. 022-444-078, 068 600 576;
 • Galina Vasiliţa, e-mail: galina.vasilita@maib.md; tel. 022-303-224, 069 501 587.
Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 16 noiembrie  2017, inclusiv, orele 17:00.

Agentul economic poate prezenta oferte doar personal. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţie.