Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Licitaţia privind achiziţia safeurilor şi dulapurilor metalice, inclusiv servicii de instalare a acestora. 09.11.2015

Licitaţia privind achiziţia safeurilor şi dulapurilor metalice, inclusiv servicii de instalare a acestora.

Prin prezenta, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă licitaţia privind achiziţia safeurilor şi dulapurilor metalice, inclusiv servicii de instalare a acestora.
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii, tel. 022-444-078.
Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
 1. Certificatul de înregistrare a întreprinderii (dacă există).
 2. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice.
 3. Licenţa şi autorizaţia pentru activitatea permisă (dacă există).
 4. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă raportul financiar pentru a. 2014 şi 9 luni ale anului 2015 (preferabil auditat).
 5. Confirmarea experienţei ofertantului în domeniu nu mai puţin de 3 ani.
 6. Informaţia privind experienţa generală. Se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de servicii similare oferite de participantul la licitaţie.
 7. „Presentation book” cu schiţe şi fotografii ale producţiei de safeuri şi dulapuri metalice deja executate.
 8. Informaţia privind reţeaua de filiale pe teritoriul Republicii Moldova (dacă există).
 9. Confirmarea posibilităţii de executare a mai multor comenzi concomitent.       
 10. Informaţia despre participantul la achiziţia efectuată de B.C. „Moldova Agroindbank” S.A. (Formularul anexa nr. 10 la Regulamentul privind modul de efectuare a achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii de către B.C. ,,Moldova Agroindbank” S.A.).
 
Modul de întocmire a ofertelor:
a) Oferta se prezintă în limba română;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant şi aplicată ştampila;
c) Se prezintă numai o singură ofertă pentru bunurile solicitate;
d) Ofertantul nu poate modifica sau completa oferta prezentată până la expirarea termenului de prezentare a ofertelor;
e) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.
 
           Locul depunerii scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
 • mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9 , biroul 506;
Persoane de contact: Scrisoarea de intenţie va fi perfectată în scris, semnată de persoana împuternicită a agentului economic şi prezentată băncii, până la expirarea termenului stabilit în avizul pentru prezentarea scrisorilor de intenţie.
Data limită de depunere a scrisorii de intenţie, documentelor de calificare şi a ofertei:
20 noiembrie 2015, inclusiv, orele 17:00.
Agentul economic poate prezenta scrisori de intenţii/oferte doar personal. În cazul în care scrisorile de intenţii/ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca va exclude persoanele în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.