Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C

Insurance of cards

MOLDOVA AGROINDBANK ŞI MOLDASIG
OFERĂ UN PLUS DE SIGURANŢĂ DEŢINĂTORILOR DE CARDURI BANCARE MAIB


Liderii sectoarelor pe care le reprezintă – banca comercială „Moldova Agroindbank” şi societatea internaţională de asigurări „Moldasig” - au lansat un proiect de fortificare a sistemului de protecţie, securitate şi integritate a produselor bancare de care beneficiază clienţii „Moldova Agroindbank”.
În acest sens specialiştii celor două companii au elaborat o soluţie de asigurare a deţinătorilor de carduri bancare de la MAIB contra riscurilor legate de pierderea cardurilor. Aceasta include, de asemenea, asigurarea unui şir întreg de alte riscuri aferente pierderii cardului, inclusiv pierderea concomitentă a documentelor, cheilor, telefoanelor mobile.

Astfel, noul produs prevede asigurarea persoanei fizice, care va deschide un cont de card bancar la MAIB, contra riscurilor:
 • sustragerii ilicite a mijloacelor de pe card de către terţe persoane care au obţinut cardul în rezultatul pierderii de către deţinător sau în urma furtului, jafului sau tîlhăriei;

 • cheltuielilor legate de achitarea procedurii blocării cardului şi reemiterii acestuia;

 • cheltuielilor suplimentare legate de restabilirea documentelor personale (paşaport, buletin de identitate, permis de conducere), precum şi a cheilor (de la locuinţă, automobil, safeu închiriat la bancă), pierdute sau furate odată cu cardul bancar;

 • cheltuielilor legate de procurarea unui nou telefon mobil în locul celui sustras împreună cu cardul bancar.

Perfectarea şi eliberarea contractului de asigurare se va efectua în cel mai confortabil, rapid şi simplu mod pentru client, deoarece se va încheia direct la bancă, odată cu deschiderea contului de card bancar. Prima de asigurare se va elibera pe un termen de un an, cu posibilitatea extinderii automate pe încă un an. 

Asigurarea este valabilă nu doar în Moldova, ci şi oriunde peste hotarele ţării.

Ce acţiuni urmează să le întreprindă deţinătorul cardului deposedat:

 • să blocheze cardul la orice filială a MAIB sau pin telefon (+373 22) 45 06 03;

 • în cazul depistării faptului sustragerii ilicite de mijloace de pe card deţinătorul va informa imediat banca – de asemenea, la orice filială sau la telefonul sus-menţionat;

 • să depună o cerere în orice filială a băncii pentru obţinerea confirmării despre blocarea cardului şi a extrasului din cont cu indicarea operaţinuilor pe cont. În cazul depistării faptului sustragerii ilicite este necesară depunerea unei cereri separate de obţinere a extrasului de pe cont;

 • în cazul pierderii cheii de la caseta de valori, să informeze în scris banca;

 • să apeleze la poliţie sau la organele de drept ale ţării de aflare şi să informeze despre cazul produs;

 • să informeze compania Moldasig despre survenirea riscului asigurat în termen de 10 zile din momentul producerii acestuia, inclusiv prin fax (+373 22) 23 83 46; telegramă; scrisoare cu aviz la adresa MD-2009, Moldova, mun. Chişinău, str. Eminescu, 2;

 • e-mail: postolache.d@moldasig.md, bordian.a@moldasig.md 

Care sunt documentele care vor trebuie prezentate Asiguratorului

de către deţinătorul de card în cazul producerii oricărui caz asigurat:

 • cererea ce conţine descrierea riscului produs;

 • copia cererii de asigurare pusă la dispoziţie de bancă;

 • copia cererii depuse la organele de drept.

În cazul pierderii cardului:

 • extrasul din contul bancar;

 • răspunsul în scris al băncii despre rezultatul disputelor cu privire la operaţiunile ilicite declarate şi confirmarea blocării cardului.

În cazul deposedării de telefonul mobil împreună cu cardul:

 • copia legalizată a dispoziţiei de iniţiere a acţiunii penale în organele de drept;

 • nota (cecul) ce confirmă achitarea unui nou telefon mobil.

Cei doi parteneri ai proiectului „Moldova Agroindbank” şi „Moldasig” au depus eforturi esenţiale pentru a lansa acest produs şi a oferi clienţilor – persoanelor fizice deţinătoare de carduri MAIB un nivel şi mai înalt de siguranţă şi protecţie.
Deoarece preţuim banii, timpul şi confortul clienţilor noştri – vom răspunde şi în continuare cu promptitudine la doleanţele şi necesităţile crescînde ale Dumneavoastră.

Moldova Agroindbank
Puterea stă în noi!
www.maib.md
InfoTel: (022) 85 65 65