Close
Investments
Capital market
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking eStatements
ElectronicApplications

Management of the bank


Lista membrilor Consiliului băncii, Comitetului de Conducere al băncii,
comisiei de cenzori al BC"Moldova Agroindbank"S.A.

la situaţia 5 iulie 2017


 

Nr. d/o

Numele, prenumele

Funcţia ocupată în bancă, inclusiv cea de angajat al băncii

Consiliul băncii

1.

Miculeţ Victor

Preşedinte al Consiliului băncii

2.

Vrabie Natalia

Vicepreşedinte al Consiliului băncii

3.

Badrajan Valentina

Membru al Consiliului băncii (membru independent)

4.

Carauş Vasile

Membru al Consiliului băncii

5.

Ţurcanu Anatolie

Membru al Consiliului băncii (membru independent)

6.

Bostan Ion

Membru al Consiliului băncii (membru independent)

7.

Belostecinic Grigore

Membru al Consiliului băncii (membru independent)

Comitetul de Conducere al băncii

1.

Cebotari Serghei

Preşedinte al Comitetului de Conducere al băncii

2.

Teleucă Marcel

Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al băncii

3.

Bejenari Leonid

Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al băncii

4.

Paingu Oleg

Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al băncii

5.

Iuraş Victor

Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al băncii

6.

Josan Eugeniu

Membru al Comitetului de Conducere al băncii,
şef al Departamentului Resurse Umane şi Organizare,

Comisia de cenzori

1.

Pleşcan Ion

Preşedinte al Comisiei de cenzori

2.

Guţuleac Petru

Membru al Comisiei de cenzori

3.

Munteanu Elena

Membru al Comisiei de cenzori