Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C

Working capital loans

Moldova Agroindbank sustine intreprinderile mici la care apar necesitati temporare in capital circulant suplimentar in legatura cu:
 • majorarea activitatii, cind investitiile capitale in capitalul de baza trebuie sa corespunda investitiilor suplimentare in capitalul circulant;

 • modificarile temporare a conjuncturii pietii, la care intreprinderea trebuie flexibil sa reactioneze, majorind sau micsorind volumele de vinzari, ce necesita modificarea corespunzatoare a marimii capitalului circulant implicat (cicluri comerciale);

 • fluctuatiile sezoniere a necesitatilor in capital circulant, caracteristice pentru un sir de ramuri;

 • strategia de piata a intreprinderii.
Suma maximă a creditului nu poate depăşi 50% din volumul anual de vânzări a debitorului (dar nu mai mare de 1.500 mii lei).

Suma maximă a creditului nu poate depăşi 70% din volumul anual de vânzări al anului precedent gestionar al debitorului sau volumul de vânzări
pentru 12 luni de activitate a acestuia (în cazul dacă perioada de activitate în anul precedent gestionar este mai mică de 12 luni).

Suma maximală anuală de plată a creditelor şi dobânzilor (inclusiv la creditele primite anterior), nu trebuie să depăşească 50% din suma anuală a încasărilor de mijloace băneşti de la vânzări al anului precedent gestionar al debitorului sau încasărilor de mijloace băneşti de la vînzări
pentru 12 luni de activitate a acestuia (în cazul dacă perioada de activitate în anul precedent gestionar este mai mică de 12 luni).

Termenul maxim la creditului - 18 luni.

In unele cazuri termenul creditului se poate constitui 24 luni, cu conditia ca aceasta necesitate reiese din specificul activitatii debitorului si acest termen este clar argumentat.  
Creditul se acorda in valuta nationala (MDL), dolari SUA (USD) si EURO (EUR)

Perioada de gratie pentru credit - max 2 luni

In calitate de asigurare poate servi gajul / gajul amanet al averii, fidejusiunea si garantia. Ca obiect al gajului pot servi orice bunuri lichide care apartin debitorului gajist (imprumutatului sau persoane terte) in drept de proprietate, precum si cele procurate in viitor din contul mijloacelor de credit.

Cerinte minime pentru clientii potentiali:
 • Oferirea creditului pentru intreprinderi care activeaza numai putin 12 luni.

 • Bilantul lichid si lipsa pierderilor pentru anul curent

 • Lipsa, la momentul depunerii cererii pentru credit, a datoriilor restante fata de banca si buget.

 • Istoria de credit buna (daca anterior s-a folosit de credite).

 • Beneficiarul trebuie sa fie clientul bancii
Ce documentele trebuie sa prezentati:
 • Documentele de constituire si alte documente in dependenta de forma organizatorico juridica a clientului

 • Solicitare de credit

 • Rapoarte financiare

 • Documentele care confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse in gaj Bancii


Completează cererea pentru a primi oferta


Sunt de acord cu utilizarea datelor personale pentru examinarea cererii de credit
Vom reveni cu un apel telefonic pentru a discuta oportunităţile de finanţare