Close
News
News
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C

Investment loans

În scopul susţinerii, extinderii şi dezvoltării business-ului clienţilor din diferite sectoare ale economiei naţionale BC «Moldova Agroindbank» SA acordă credite investiţionale pe termen mediu şi lung.

Scopul creditului este finanţarea investiţiilor pe termen mediu şi lung necesare susţinerii necesităţilor de dezvoltare/extindere ale afacerii şi pot constitui, dar nu se limitează la, după cum urmează:

1. Investiţii pentru dezvoltarea diferitor domenii de activitate economica: prelucrare, depozitare, ambalare, comercializare, construcţii şi altor activităţi, inclusiv în spaţiul rural etc.

2. Implimentarea tehnologiilor noi;

3. Refinanţarea creditelor;

4. Alte scopuri investiţionale

Suma creditului se determină individual în dependenţă de valoarea proiectului investiţional şi se acordă, de regulă, în proporţie nu mai mare de 80% din valoarea acestuia. În unele cazuri, în corespundere cu investiţia preconizată şi termenele de recuperare a investiţiei, suma creditului poate constitui 100% din valoarea proiectului investiţional. Totodata, la determinarea sumei creditului se limitează la existenta obligatorie a profiturilor suficiente pentru acoperirea plăţilor la creditele investiţionale (inclusiv existente).

Termenul creditelor investiţionale se stabileşte reieşind din calculul recuperării proiectului investiţional şi scopul acestora, dar nu poate depăşi 60 luni în cazul resurselor proprii ale băncii, iar în cazul resurselor organizaţiilor financiare internaţionale - termenul final de rambursare a creditului se stabileşte în dependenţă de termenul prevăzut în acordurile încheiate cu organizaţiile financiare internaţionale.

Perioada de graţie la credit poate constitui pînă la 24 luni.

Valuta: MDL, USD, EUR.

Rata dobânzii se stabileşte în dependenţă de resursele de acordare a creditului.

Garanţii: Creditul se asigură prin gajarea bunurilor mobile şi imobile, inclusiv a terenulurilor agricole ce aparţin cu drept de proprietate privată solicitantului de credit.
 

Completează cererea pentru a primi oferta


Sunt de acord cu utilizarea datelor personale pentru examinarea cererii de credit
Vom reveni cu un apel telefonic pentru a discuta oportunităţile de finanţare