Close
Investments
Capital market
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking eStatements
ElectronicApplications
Information on the bank’s governance

Information on the bank’s governance

2018

pdf
23.02.2018
LICENŢA BĂNCII
pdf
12.02.2018
INFORMATIA CU PRIVIRE LA ACŢIONARII ŞI / SAU GRUPURILE DE PERSOANE CARE ACŢIONEAZĂ CONCERTAT ŞI CARE DEŢIN COTE SUBSTANŢIALE ÎN CAPITALUL SOCIAL
pdf
06.02.2018
STRUCTURA ORGANIZATORICA A BANCII
pdf
17.01.2018
INFORMATIE CU PRIVIRE LA EXTERNALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE IMPORTANŢĂ MATERIALĂ
pdf
17.01.2018
LISTA PERSOANELOR AUTORIZATE SĂ ANGAJEZE BANCA ÎN RELAŢII CONTRACTUALE
pdf
05.01.2018
LISTA FILIALELOR, REPREZENTANŢELOR ŞI OFICIILOR SECUNDARE
pdf
01.01.2018
INFORMATII PRIVIND SISTEMUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR

2017

pdf
20.12.2017
LISTA PERSOANELOR AUTORIZATE SĂ ANGAJEZE BANCA ÎN RELAŢII CONTRACTUALE
pdf
19.10.2017
INFORMATIE CU PRIVIRE LA EXTERNALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE IMPORTANŢĂ MATERIALĂ
pdf
30.09.2017
LISTA FILIALELOR, REPREZENTANŢELOR ŞI OFICIILOR SECUNDARE
pdf
30.08.2017
INFORMAŢIA PRIVIND DESCRIEREA STRATEGIEI GESTIONĂRII RISCURILOR
pdf
11.08.2017
INFORMATIA CU PRIVIRE LA ACŢIONARII ŞI / SAU GRUPURILE DE PERSOANE CARE ACŢIONEAZĂ CONCERTAT ŞI CARE DEŢIN COTE SUBSTANŢIALE ÎN CAPITALUL SOCIAL
pdf
27.07.2017
STATUTUL BĂNCII
pdf
14.07.2017
INFORMATIA CU PRIVIRE LA MEMBRII CONSILIULUI BANCII, ORGANULUI EXECUTIV, VICEPRESEDINTII BĂNCII ŞI CONTABILUL-SEF
pdf
22.05.2017
Code of corporate governance
pdf
05.05.2017
Declaraţia de guvernanţă corporativă "Conformare sau justificare"

2016

pdf
30.08.2016
INFORMAŢIA PRIVIND DESCRIEREA STRATEGIEI GESTIONĂRII RISCURILOR
pdf
18.08.2016
ORGANIGRAM OF THE BANK
pdf
18.07.2016
STATUTUL BĂNCII
pdf
01.05.2016
CORPORATE GOVERNANCE CODE OF CB MOLDOVA AGROINDBANK
pdf
01.05.2016
INFORMATION ON MEMBERS OF THE BANK’S COUNCIL, EXECUTIVE BODY, VICE-CHAIRPERSONS AND CHIEF ACCOUNTANT

2015

pdf
31.12.2015
STATUTUL BANCII
pdf
26.05.2015
INFORMATION ON THE RISK MANAGEMENT STRATEGY OF THE BANK
pdf
26.05.2015
LIST OF ACTIVITIES CONDUCTED BY THE BANK’S SECONDARY OFFICES
pdf
26.05.2015
ACTIVITY OF BANK BRANCHES
pdf
26.05.2015
INFORMATION SECURITY POLICY
pdf
26.05.2015
INFORMATION ON THE DEPOSITS GUARANTEE SYSTEM
doc
26.05.2015
INFORMATION ON THE DEPOSITS GUARANTEE SYSTEM
pdf
26.05.2015
MAIN STRATEGIC DIRECTIONS OF THE BANK
pdf
26.05.2015
REPORT OF THE CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD – 2014
pdf
26.05.2015
OUTSOURCING ACTIVITIES OF MATERIAL SIGNIFICANCE
pdf
26.05.2015
INFORMATION ON STOCKHOLDERS AND / OR GROUPS OF PERSONS ACTING IN CONCERT AND OWNING SUBSTANTIAL INTEREST IN SHARE CAPITAL
pdf
26.05.2015
REGULATION ON DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE FINANCIAL ACTIVITY OF THE LICENSED BANKS FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA