Close
Investments
Capital market
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online
InternetBanking eStatements
ElectronicApplications TransferP2P TransferT2C

Commemorative coins

Conform scrisorii nr.14013/2-212/2489 a Băncii Naţionale a Moldovei din 05 august 2011, preţul de comercializare a monedelor jubiliare şi comemorative din metale preţioase disponibile în stocurile filialelor, conform costurilor metalelor respective cotate la Bursa de metale din Londra, va fi recalculat în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni. Acest preţ va fi valabil pînă la următoarea recalculare. Departamentul Tezaur Vă informează privind lista monedelor aflate în stocul băncii şi preţul stabilit de BNM, valabil până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie 2019.
 

nr. d/o Denumirea monedelor Metalul  Nominal lei(1 buc.) Anul emisiei Preţ stabilit de BNM (1 buc.) MDL Preţ de comercializare (1 buc.) MDL Soldul disponibil pentru comercializare la data 14.11.2019
  Seria: "Evenimente istorice"
1. 100 de ani de la înfiinţarea Sfatului Ţării Ag 100 2017 661.00 680.83 4
2. 20 de ani de la introducerea monedei naţionale în Republica Moldova (bancnota) bancnota 200 2013 222.00 228.66 28
  Seria: "Personalităţi"
3. Mihail Berezovschi – 150 de ani de la naştere  Ag 50 2018 469.00 483.07 3
4. Ion Druţă – 90 de ani de la naştere  Ag 50 2018 469.00 483.07 3
5. Eugen Doga – 80 de ani de la naştere  Ag 50 2017 440.00 453.20 3
6. Alexandru Plămădeală – 125 de ani de la naştere Ag 50 2013 310.00 319.30 2
7. Alexei Mateevici 125 de ani de la naştere Ag 50 2013 310.00 319.30 3
  Seria: "Femei celebre"
8. Ada Zevin - 100 de ani de la naştere Ag 50 2018 517.00 532.55 4
  Seria: "Aleea Clasicilor"
9. Ion Creangă Ag 50 2012 327.00 336.81 3
  Seria: Cartea Roşie
a Republicii Moldova 
10. Libelula Mercuriu Ag 50 2013 367.00 378.01 6
  Seria: "Conace boiereşti" 
11. Conacul familiei Ralli din satul Dolna, raionul Străşeni  Ag 50 2018 517.00 532.51 2