Close
News
News
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C

Proiectul de ameliorare a competitivităţii PAC II

Moldova Agroindbank susţine dezvoltarea afacerilor şi relansează Proiectul Ameliorarea Competitivităţii (PAC II), destinat pentru întreprinderile cu activităţi de export aferente agriculturii şi în activităţi de producere non-agricole, care activează în mediul de afaceri de cel puţin 2 ani. 
 
 
BENEFICIARI FINALI
a sub-împrumuturilor sunt întreprinderi private, care activează pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin doi ani, cu mai mult de 75% de capital fiind privat;
 
ACTIVITĂŢI ELIGIBILE:
exporturi directe desfăşurate pe întreg teritoriul ţării (inclusiv în oraşele Bălţi şi Chişinău). Exporturile legate de activităţile în sectoarele agriculturii, prelucrarea produselor agricole, producerea de bunuri şi servicii (cu excepţia serviciilor de consultanta), care vor fi legate direct sau indirect de generarea de venituri din exporturi. 
 
SUMA:
Suma maximală pentru proiecte investiţionale este echivalentul a 800 mii USD (care pot include până la 40% capital circulant), iar pentru capital circulant independent şi materie primă este echivalentul a 500 mii USD. Suma totală maximala pentru un beneficiar constituie echivalentul a 800 mii USD.
 
TERMEN:
până la 8 ani pentru sub-proiecte investiţionale (care pot include până la 40% capital circulant) şi până la 4 ani pentru sub-împrumuturile pentru capital circulant independent. 
 
VALUTA:
MDL, USD, EUR
 
AVANTAJE:
  • aplicarea cotei „Zero” a TVA la import şi livrări locale;

  • scutirea de plată a taxelor vamale, procedurilor vamale, accize;

  • perioadă de graţie.

  •  


Completează cererea pentru a primi oferta


Sunt de acord cu utilizarea datelor personale pentru examinarea cererii de credit
Vom reveni cu un apel telefonic pentru a discuta oportunităţile de finanţare