Close
Investments
Capital market
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online
InternetBanking eStatements
ElectronicApplications TransferP2P TransferT2C

RIA Money TransferBC „Moldova Agroindbank” SA îşi extinde în continuare capacităţile de deservire avantajoasă şi confortabilă a clienţilor săi. Graţie lansării sistemului de remiteri de bani „RIA Money Transfer”, clienţii MAIB au obţinut mai multe opţiuni de a transfera sau primi rapid bani de peste hotare, fără a fi necesar deschiderea unui cont bancar.

Odată cu lansarea sistemului ,,RIA Money Transfer”, clienţii Moldova Agroindbank obţin conexiunea cu peste 350 mii locaţii din 149 de ţări ale lumii.

 • Moneda remiterii de bani – Euro şi Dolarul SUA. În cazul conversiei sumei remiterii se aplică cursul valutar stabilit de sistemul Ria Money Transfer;
 • Limita maximă a remiterii de bani admisibilă pe zi per persoană – 3 000 USD/EUR;
 • Comision la expediere –  variază de la 1-3% , în dependenţă de ţara destinatară. Comisionul se achită de către plătitor;

Vezi Tarifele RIA Money Transfer

 • Termenul de executare a remiterii:  5 - 15 minute;
 • Perioada de validitate a remiterii de bani – 30 zile din data efectuării acesteia (după care sistemul returnează automat transferul plătitorului);
 • Codul unic al remiterii de bani – cod unic format 11 cifre (codul PIN din formular) care este comunicat de beneficiar la bancă pentru primirea remiterii de bani;
 • Anularea/returnarea/ modificarea remiterii de bani poate fi efectuată doar de către operatorul şi de locaţia care a efectuat expedierea, cu condiţia ca remiterea de bani să fie disponibilă spre plată în soft-ul sistemului şi nu a fost eliberată beneficiarului. Anularea, returnarea şi modificarea remiterii de bani se efectuează în baza solicitării scrise a plătitorului şi a actului de identitate valabil.
 • Modificarea remiterii de bani - pot fi modificate datele despre beneficiarul plăţii: nume, prenume, adresă.
 • Pentru primirea remiterii de bani este necesar de a prezenta actul de identitate valabil*

*Act de identitate valabil în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova: paşaport, buletin de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, permis de şedere permanentă, buletin de identitate al refugiatului, buletin de identitate al beneficiarului de protecţie umanitară:

 1. pentru rezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova, se utilizează: buletinul de identitate al cetăţeanului RM, buletinul de identitate al refugiatului sau beneficiarului de protecţie umanitară, permisul de şedere permanentă;
 2. pentru nerezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova, se utilizează: paşaportul de călătorie al cetăţeanului străin.

Clienţii MAIB - beneficiari de remitenţe sunt invitaţi să valorifice avantajele  serviciului T2C („Transfer2Card”), transferând la cardul propriu mijloacele primite de peste hotare, inclusiv prin intermediul „RIA Money Transfer”. Serviciul este accesibil la orice oră de pe orice dispozitiv conectat la internet, banii fiind redirecţionaţi pe cardul beneficiarului, fără nici un comision suplimentar.

Pentru mai multe detalii, accesaţi site-ul oficial “RIA Money Transfer” www.riamoneytransfer.com