Close
Investments
Capital market
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online
InternetBanking eStatements
ElectronicApplications TransferP2P TransferT2C

Situaţii de criză


 

Clienţii rămân prioritatea nr.1 a
Moldova Agroindbank 

În contextul incidentului care a avut loc la 6 iulie 2019 la una din sucursalele Moldova Agroindbank, care a rezultat în prejudicierea a 81 de clienţi ai MAIB, a căror casete de siguranţă au fost deschise forţat, prioritatea numărul unu pentru conducerea MAIB este întreprinderea tuturor măsurilor necesare, în cooperare cu forţele de ordine, pentru a identifica autorii furtului şi pentru a asigura reţinerea acestora de către organele abilitate, în vederea atragerii lor la răspundere penală. Aceasta ar permite compensarea deplină a clienţilor păgubiţi.
 
În acelaşi timp, Consiliul Moldova Agroindbank, întrunit în regim de urgenţă, a adoptat o decizie fără precedent de a compensa fiecare client păgubit cu o sumă de până la 500 000 lei. Decizia în cauză, luată în pofida prevederilor contractuale şi a practicilor naţionale şi regionale bancare, a fost adoptată la doar două zile de la furtul produs în sucursală. De asemenea, banca a decis crearea unui fond de recompensare în sumă totală de 1 000 000 de lei, pentru persoanele care vor furniza informaţii ce vor permite elucidarea cazului.  Întrebări frecvente
 1. Unde pot să mă adresez ca să transmit informaţii despre furt?
 
Informaţiile pot fi furnizate la adresa urgente@maib.md sau la numerele de telefon mobil +(373)69268348 şi +(373)068093777.

Mai mult ca atât, MAIB anunţă crearea unui fond de recompensă, în sumă totală de 1 000 000 de lei, care va fi utilizat în scopul recompensării potenţialilor informatori pentru furnizarea datelor care ar permite identificarea şi reţinerea infractorilor, precum şi recuperarea bunurilor furate. Recompensa va fi acordată doar după reţinerea infractorilor şi confirmarea de către organele de anchetă a faptului că informaţia în cauză a contribuit la reţinerea persoanelor vinovate. Suma, acordată cu titlu de recompensă, va fi stabilită pentru fiecare caz de informare în parte, reieşind din valoarea informaţiei furnizate pentru procesul de identificare şi reţinere a infractorilor.

 

 

2. Cum au reuşit infractorii sa pătrundă în sucursală?
 
Infractorii au întreprins paşi consecutivi pentru a distruge totalmente sistemul de supraveghere pază şi video, precum şi alte metode care ar împiedica stabilirea infractorilor pe urme fierbinţi.

În vederea asigurării secretului anchetei, schema nu poate fi dezvăluită în totalitate. La momentul actual, putem menţiona doar că infractorii au acţionat după un scenariu sofisticat pregătit din timp de o manieră foarte minuţioasă.

 

 

3. Cine este responsabil de sistemul de securitate de la sucursala afectată?
 
Banca are relaţii contractuale privind prestarea serviciilor de securitate cu compania Media Security - una din cele mai mari companii de securitate din Republica Moldova, cu o experienţă de peste 25 de ani. Compania deserveşte peste 7000 de clienţi, inclusiv primele 4 bănci din Moldova. Media Security activează în baza licenţei emise conform rigorilor legislaţiei în vigoare. De asemenea, MAIB contractează serviciile Întreprinderii de Stat „Servicii Pază” pentru asigurarea securităţii anumitor obiective.

 

 

4. Cine a fost afectat de acest furt şi care este valoarea prejudiciului?
 
În total au fost deschise forţat 84 de casete de siguranţă, 81 conţinând bunuri. Pentru asigurarea operativităţii maxime, după constatarea spargerii, toţi deţinătorii casetelor au fost înştiinţaţi prin SMS, iar ulterior au fost sunaţi de către reprezentanţii băncii. La această oră, 41 de persoane au dat răspuns invitaţiei băncii de a raporta prejudiciul estimat către organele de ordine, conform procedurii pentru astfel de cazuri. Din moment ce nu toate persoanele au dat curs invitaţiei de a inventaria conţinutul casetei într-un raport oficial către poliţie, suma integrală a prejudiciului cauzat în urma spargerii nu poate fi estimată.

 

 

5. Care sunt obligaţiile băncii în astfel de cazuri faţă de clienţii afectaţi?
 
Conform contractului între bancă şi beneficiarii terţi ai serviciului de păstrare a valorilor de preţ în casete de siguranţă, banca asigură clienţilor accesul la casete, dar nu şi responsabilitatea pentru conţinutul casetelor. Este o practică universală, aplicată de toate băncile care oferă astfel de servicii, deoarece din moment ce accesul la casetă este, de regulă, confidenţial, banca nu dispune de dovezi, care să ateste conţinutul casetelor de siguranţă. Din acest considerent banca nu cunoaşte conţinutul acestora şi, respectiv, nici o societate de asigurare nu poate să-şi asume responsabilitatea pentru sumele sau valorile depuse în ele.

 

 

6. Sunt bunurile asigurate?
 
Nu, deoarece din moment ce accesul la casetă este, de regulă, confidenţial, banca nu dispune de dovezi, care să ateste conţinutul casetelor de siguranţă, iar în consecinţă banca nu cunoaşte conţinutul acestora şi, respectiv, nici o societate de asigurare nu-şi poate asuma responsabilitatea pentru asigurarea unor bunuri existenţa cărora în casetele de siguranţă este imposibil de demonstrat şi a căror valoare nu este cunoscută.

 

 

7. Vor fi clienţii afectaţi compensaţi în careva măsura de către bancă?
 
Efortul principal întreprins de MAIB constă în concentrarea tuturor resurselor disponibile spre identificarea infractorilor, asigurarea reţinerii acestora de către organele abilitate şi recuperarea bunurilor furate.

În acelasi timp, deşi strict legal banca nu este responsabilă de conţinutul casetelor sparte, Consiliul băncii a decis, cu titlu de excepţie, compensarea sumelor declarate de către posesorii casetelor de siguranţă afectate până la un maxim de 500 000 lei per persoană.

 

 

8. Ce măsuri întreprinde MAIB pentru a evita cazuri similare în viitor?
 
Pe lângă asigurarea măsurilor suplimentare de securitate, serviciul casete de siguranţă urmează a fi reformat. Detalii referitor la acest proces, vom oferi pe parcurs.

 

 

9. Activitatea băncii a fost afectată?
 
MAIB activează în regim normal, prestând întregul portofoliu de produse şi servicii bancare, onorându-şi în totalitate obligaţiile sale, asumate faţă de clienţi. Suntem siguri că vom ieşi mai puternici ca bancă din această provocare şi vom lucra dublu pentru a devansa aşteptările clienţilor noştri.

 

 
  La subiect
 

 


Păgubaşii în urma jafului
de la MAIB îşi vor primi banii
promişi de administraţia băncii
în decurs de o zi jafului bancar


11.07.2019

Citete mai mult ➝
 

Compensaţii pentru victimele
jafului bancar


11.07.2019

Citete mai mult ➝
 

Anunţ privind depunerea
cererilor de compensare


11.07.2019

Citete mai mult ➝
 

1 000 000 de lei – fondul de
recompensă dedicat de MAIB pentru
informaţiile care vor contribui
la reţinerea infractorilor


10.07.2019

Citete mai mult ➝


Clienţii rămân prioritatea
nr. 1 a Moldova Agroindbank


09.07.2019

Citete mai mult ➝
 

MAIB pledează pentru
reflectare echidistantă şi
investigare transparentă
a incidentului din 6 iulie


08.07.2019

Citete mai mult ➝
 

Comunicat de presă

06.07.2019

Citete mai mult ➝
 

Clienţii MAIB care au avut de suferit în urma jafului produs la una dintre filialele băncii vor primi despăgubiri de până la 500.000 de lei

18.07.2019

Citete mai mult ➝