Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C
Achizitia servicii de asigurare a băncii 29.09.2010

Achizitia servicii de asigurare a băncii

  
Prin prezenta BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. anunţă organizarea licitaţiei privind achiziţia serviciilor de asigurare a băncii pentru anul 2011.


   Licitaţia va fi desfăşurată în două etape:

- la prima etapă, participanţii la licitaţie vor prezenta scrisoarile de intenţie şi documentele de calificare;
- la etapa a doua, ofertanţii calificaţi vor prezenta ofertele conform caietului de sarcini.

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor documente şi informaţii:

Locul şi modul de prezentare a scrisorii de intenţie şi documentelor de calificare :

  - mun.Chişinău, str. Cosmonauţilor, nr.9 , bir.609, 
  - prin poştă, inclusiv electronică, fax sau curier
  - email: Petru.Dubrovin@maib.md; mob 0686 40 680 tel/fax 24-43-77;

Data limită de depunere a scrisorii de intenţie şi documentelor de calificare:

       - 8 octombrie 2010, inclusiv, orele 17-00

Avizul băncii nu constituie o ofertă fermă a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, pînă la semnarea contractului cu ofertantul cîştigător al achiziţiei.