Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C
Achiziţia serviciilor de audit al activităţii B.C. „Moldova- Agroindbank” S.A. şi întreprinderilor- fiice „MAIB- Leasing” S.A. şi „Moldmediacard” S.R.L., pentru perioada 2020- 2022. 29.01.2020

Achiziţia serviciilor de audit al activităţii B.C. „Moldova- Agroindbank” S.A. şi întreprinderilor- fiice „MAIB- Leasing” S.A. şi „Moldmediacard” S.R.L., pentru perioada 2020- 2022.

Cerinţele de calificare prevăd prezentarea următoarelor informaţii şi documente:
  1. Experienţa ofertantului în servicii de audit în bănci nu mai mică de 3 ani.
  2. Experienţa generala: se prezintă informaţia privind cei mai valoroşi beneficiari de servicii similare oferite de participantul la concurs.
  3. Experienţa echipei: conform art. 5 din Regulamentul BNM cu privire la auditul extern al băncilor (nr.118 din 24.05.2018)
  4. Confirmarea înregistrării ofertantului la organele de stat – se prezintă:
  • Copia licenţei pentru activitatea permisă;
  • Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat nu mai târziu de 2 săptămâni până la data prezentării acestuia.
       5. Informaţia cu privire la beneficiarii efectivi.
 
Caietul de sarcini poate fi ridicat de la Grupul Achiziţii al băncii.
Contacte: achizitii@maib.md / 022 303 598/ 0686 00 576
 
Modul de întocmire a ofertelor:
 
a) Oferta trebuie să fie întocmită în scris;
b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
c) Oferta se prezintă într-un exemplar, în plic sigilat şi ştampilat;
d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii în plic sigilat, prin poştă sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.

Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.
 
Locul depunerii documentelor de calificare şi a ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9, (intrarea prin sucursală).
 
Participanţii la concurs îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii, şi vor adresa băncii întrebările de precizare în primele două zile de la data publicării anunţului. 
 
Data limită de depunere a documentelor de calificare şi a ofertei: 21.02.2020, inclusiv, orele 17:00.
 
Agentul economic poate prezenta o singură ofertă. În cadrul ofertei prezentate pot fi propuse mai multe variante de preţ, inclusiv servicii alternative la cele solicitate de bancă, cu condiţia ca acestea să corespundă Caietului de sarcini şi necesităţilor băncii. În cazul în care ofertele sunt prezentate de două sau mai multe persoane interdependente, banca poate să excludă ofertanţii în cauză de la participarea la achiziţie, fără examinarea ofertelor prezentate de acestea.
Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.