Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Acreditive documentare

Acreditivul documentar este un angajament ferm, asumat în scris de o bancă la cererea importatorului (ordonator) de a plăti exportul de mărfuri sau al unei prestaţii de servicii exportatorului (beneficiar) contra remiterii într-un termen fixat a documentelor ce dovedesc că marfa a fost livrată sau prestaţia efectuată.

Acreditivul documentar este emis de bancă numai dacă:

  • condiţiile acreditivului corespund contractului comercial de import;
  • tranzacţia comercială nu încalcă prevederile legislaţiei valutare în domeniu;.
  • obligaţia de plată a ordonatorului este asigurată (depozit-garanţie, linie de credit, etc.).

Avantaje pentru client:

  • clientul nu îşi blochează (nu scoate din circulaţie) mijloacele băneşti pe perioada acţiunii acreditivului (în cazul acreditivului neasigurat cu mijloace băneşti);
  • pentru obligaţia băncii, din momentul emiterii acreditivului si până la plată, importatorul plăteşte mai puţin decât pentru un credit ordinar. Daca la momentul plăţii, acesta are suficiente fonduri pentru a plăti, creditul poate să nu aibă loc;
  • există siguranţa că exportatorul, având garanţia de plată a băncii emitente (la dorinţă, şi confirmarea unei bănci de prim rang), va livra marfa la termenele şi în condiţiile convenite în contractul comercial;
  • plata nu va fi efectuată de bancă, dacă exportatorul nu va livra marfa în condiţiile stabilite în contract.

În funcţie de tipul acreditivului, banca poate emite acreditive documentare, aviza şi/sau confirma acreditive, transfera acreditivele primite în favoarea altor beneficiari.