Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C

Asigurarea AORCA

acordă protecţie şi siguranţă tuturor participanţilor la traficul rutier. Compania de asigurare " în temeiul Poliţei AORCA" va compensa daunele provocate terţilor, comise din culpa Asiguratului.

Conform Legii nr. 414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, posesorii de autovehicule supuse înmatriculării pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv persoanele care intră pe teritoriul Republicii Moldova cu autovehicule înmatriculate în străinătate, sînt obligate să se asigure pentru cazuri de răspundere civilă auto ca urmare a prejudiciilor cauzate prin accident de autovehicul produs pe teritoriul Republicii Moldova.

Pentru comoditatea clienţilor săi, MAIB oferă posibilitatea perfectării poliţei AORCA în orice sucursală a băncii.

Prin poliţa AORCA se asigură:
 • Răspunderea civilă a persoanelor fizice şi juridice, posesori de autovehicule înmatriculate pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Răspunderea civilă a persoanelor cu autovehicule înmatriculate în străinătate, care nu posedă documente internaţionale de asigurare valabile în Republica Moldova.
Riscuri acoperite prin poliţa AORCA

Asigurarea RCA oferă protecţie pentru eventualele prejudicii cauzate de Asigurat terţelor persoane prin accidente de autovehicule pe teritoriul Republicii Moldova şi anume:
 • deces sau vătămări corporale;
 • avarii sau distrugeri ale unor bunuri, inclusiv autovehicule.
Despăgubiri achitate prin poliţa AORCA:
 • Până la 1 mln. lei în caz de vătămare corporală sau deces, pentru fiecare persoană aflată în autovehicul şi până la 5 mln. lei pentru toate persoanele păgubite într-un accident;
 • Până la 1 mln. lei pentru pagube materiale în urma unui accident produs de autovehicul atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării.
Acţiunile Asiguratului la survenirea cazului asigurat:
 • Imediat, la producerea accidentului rutier înştiinţează organele de poliţie;
 • În timp de 48 ore de la producerea accidentului rutier anunţă compania de asigurare.
Avantajele contractării AORCA în surcusalele MAIB:
 • Operativitate şi comoditate la deservirea „într-un singur ghişeu”;
 • Corectitudine la perfectarea poliţei de asigurare;
 • Acordarea reducerilor şi a bonusurilor în temeiul sistemului de bonus - malus.