Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Asigurarea Bunului gajat

În conformitate cu Legea nr.142 din 26.06.2008 cu privire la ipotecă, Debitorul ipotecar este obligat să asigure obiectul ipotecii în beneficiul creditorului ipotecar, la valoarea de înlocuire, împotriva tuturor riscurilor de pieire sau deteriorare fortuită.

Asigurarea Bunului este un mijloc sigur şi eficient de rambursare a creditului acordat, care garantează stingerea obligaţiilor faţă de banca-creditor, dar şi scuteşte Debitorul ipotecar de cheltuieli considerabile la survenirea riscului asigurat.

Dacă beneficiaţi de un credit de la MAIB puteţi încheia Poliţa de Asigurare a Bunului gajat în cele mai avantajoase condiţii în orice sucursală MAIB.

Poliţa de Asigurare facultativă a bunurilor acoperă un spectru larg de riscuri:
 • incendiu, explozie, furtună, alunecări de teren;
 • fenomene naturale: fulger, vârtej, uragan, tornadă, inundaţie, apariţia apelor subterane, revărsare, mişcările gheţii, cutremur de pământ, polei, ninsori, căderea grindinei;
 • acţiuni externe survenite în rezultatul: tamponării, accidentării, acţiunii animalelor;
 • acţiuni ilicite ale terţilor: sustragerea, deteriorarea sau distrugerea intenţionată a bunurilor asigurate; spargerea sticlelor, vitrinelor în rezultatul acţiunilor neprevăzute şi/sau premeditate ale terţilor;
 • alte riscuri.
Obiecte asigurate sunt bunurile imobile şi unele categorii de bunuri mobile, care aparţin cu drept de proprietate persoanelor juridice:
 • clădiri, construcţii, obiecte nefinisate;
 • construcţii gospodăreşti, încăperi separate;
 • utilaj ingineresc, de producere, de comerţ;
 • obiecte gospodăreşti aflate pe teritoriul de asigurare;
 • terenuri;
 • altele.
Suma asigurată este limita maximă a răspunderii Asigurătorului şi se stabileşte la valoarea de înlocuire a bunului gajat.

Franşiza este partea din prejudiciu ce urmează a fi suportată de către asigurat. Franşiza poate fi exprimată ca valoare fixă sau relativă – procent din suma asigurată sau din daună.

Actele necesare la încheierea contractului de asigurare de bunuri:

Persoanele juridice prezintă următoarele acte:
 • Extrasul din registrul de stat (debitorului);
 • Raportul de evaluare asupra bunului asigurat emis de compania autorizată.
Acţiunile Asiguratului la producerea daunei:
 • Identifică şi înlătură cauzele acesteia şi i-a masurile necesare pentru a limita extinderea pagubelor – prejudiciile care apar ulterior;
 • Imediat anunţă organele competente (Poliţia, Serviciul de Pompierii, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, altele, după caz);
 • Anunţă Asigurătorul în cel mult 24 ore lucrătoare de la data la care a aflat despre producerea cazului pretins asigurat;
 • Păstrează bunurile afectate în stare conservată, pentru ca reprezentanţii autoritarilor şi ai Asigurătorului să poată face constatările necesare.
Avantajele Asigurării facultative a bunurilor:
 • Asigurătorul va prelua povara financiară, despăgubind în limita sumei asigurate a bunului, asigurând astfel atât respectarea angajamentelor Debitorului faţă de bancă-creditor, cât şi posibilitatea de reparare rapidă şi completă a pagubei pricinuite imobilului prin evenimente asigurate survenite;
 • Siguranţă maximă şi protecţie complexă a bunului contra unui spectru larg de riscuri;
 • Accesibilitate: datorită preţului echilibrat;
 • Operativitate şi simplitate: poliţa de Asigurare facultativă a bunului este perfectată concomitent cu contractul de creditare şi nu necesită acte suplimentare;
 • Reduceri anuale la tariful de asigurare în lipsa daunelor declarate.