Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice

ASIGURAREA CARDULUI BANCAR


Asigurarea Cardului Bancar este un produs de asigurare nou, care acordă un plus de siguranţă la utilizarea cardului bancar MAIB şi acoperă riscul financiar în cazul producerii evenimentelor neplăcute cuprinse în poliţa de asigurare.

Cu o singură poliţă de Asigurare a Cardului Bancar de la MAIB obţineţi protecţia banilor din cont în caz de decontare ilicită şi compensarea cheltuielilor pentru:

blocarea contului şi emiterea cardului bancar nou;
confecţionarea cheilor de la locuinţă, autovehicul şi caseta individuală de valori;
restabilirea actelor de identitate: buletin, paşaport şi permis de conducere;
procurarea telefonului mobil nou.

*Obiectele indicate mai sus, fiind pierdute sau sustrase odată cu cardul bancar.

Documente la contractare: Pentru încheierea Poliţei de Asigurare a Cardului Bancar, Deţinătorul cardului bancar MAIB va anexa la prezenta numai buletinului de identitate.

Termenul şi teritoriul de acţiune a asigurării: Poliţa de Asigurare a Cardului Bancar este valabilă 24 ore pe zi, cu extindere în toate ţările lumii, cu excepţia zonelor de conflict militar.

Suma asigurată şi prima de asigurare:
 
Tipul cardului Suma asigurată Prima de asigurare anuală
Carduri din segmentul Premium 10.000/20.000 lei 2510 lei- card/ acte 120 lei/240 lei
MasterCard Standart VISA/Clasic 5000 lei 1670 lei - card/acte 66 lei
Debit MasterCard/VISA Electron 3000 lei 1 050 lei - card/ acte 40 lei
Telefon mobil 5000 lei 40 lei

Acţiunile Asiguratului în caz de producere a evenimentului asigurat

În cazul deposedării cardului (pierdere, furt, jaf, tâlhărie), Deţinătorul de card este obligat:
 • Să blocheze imediat cardul în orice filială a băncii;
 • Să apeleze imediat la poliţie sau la organele de drept locale ale altor ţări anunţând pierdere/furtul cardului bancar şi a obiectelor asigurate;
 • Să depună o cerere în orice filială a băncii pentru obţinerea confirmării despre blocarea cardului şi a extrasului din cont (în cazul sustragerii banilor);
 • Să informeze în scris unitatea băncii unde a închiriat caseta individuală, despre pierderea/furtul cheii de la caseta de valori;
 • Să informeze Asigurătorul despre survenirea riscului asigurat în termen de 10 zile din momentul producerii acestuia prin orice mijloace accesibile.
Despăgubirea de asigurare va compensa suma bănească sustrasă în decurs de 48 de ore până la blocarea cardului şi cheltuielile de restabilire a cheilor şi actelor vizate în limita sumei de asigurare.
Avantajele Asigurării Cardului Bancar de la MAIB:
 • Protecţie sporită a mijloacelor financiare din contul bancar de evenimente neprevăzute;
 • Beneficii suplimentare gratuite prin oferirea compensaţiilor băneşti de restabilire a cheilor şi documentelor pierdute sau sustrase odată cu cardul bancar;
 • Acoperire teritorială vastă: valabilitate atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi peste hotarele ţării;
 • Costuri minime: prima de asigurare este accesibilă la toate tipurile de carduri bancare;
 • Acoperă cardurile: de debit şi de credit;
 • Asigurare suplimentară: pentru numai 40 de lei beneficiaţi de asigurarea telefonului mobil în valoare până la 5000 lei.
 • Operativitate şi simplitate: Poliţa de Asigurare a Cardului Bancar este perfectată concomitent cu contractul de emitere a cardului, la prezentarea doar a buletinului de identitate.
Pentru mai multe informaţii apelaţi serviciul bancassurance MAIB (022) 303 392 sau Call Center (022) 268 999.