Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice

ASIGURAREA de ACCIDENTEAccidentele sunt imprevizibile şi pot surveni oricând nu te aştepţi, generând de multe ori consecinţe severe asupra sănătăţii, iar uneori chiar fatale. Situaţia poate deveni foarte complicată, atunci când persoana care a avut de suferit din accident este debitor bancar şi are obligaţiunea de stingere a creditului. Poliţa de Asigurare de Accidente protejează atât în cazul necesităţii de tratament, cât şi asigură rambursarea creditului restant la bancă de către compania de asigurare în caz de deces sau invaliditate totală permanentă a debitorului.

Poliţa de Asigurare de Accidente oferă persoanei protecţie permanentă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, pe teritoriul Republicii Moldova, împotriva diferitor tipuri de accidente, care pot surveni atât în orele de muncă, cât şi în timpul liber.

Riscurile acoperite prin Asigurarea de Accidente:
  • Pierderea capacităţii de muncă prin atribuirea gradului de dezabilitate severă în urma unui accident;
  • Decesul survenit în urma unui accident.
Persoane asigurate prin poliţa Asigurarea de Accidente sunt persoanele fizice cu capacitate de exerciţiu deplină, cu vârsta între 18-81 ani.

Suma asigurată* este limita maximă a răspunderii Asigurătorului şi poate fi stabilită prin acordul părţilor până la 1 000 000 MDL sau 50 000 USD/Euro, fără declaraţie de sănătate.

*Dacă suma de asigurare depăşeşte valorile indicate, poliţa se va emite în baza declaraţiei de sănătate a Asiguratului.

Poliţa de asigurare se perfectează la prezentarea numai actului de identitate a Asiguratului.

Acţiunile Asiguratului la survenirea cazului asigurat:
  • În termen de 24 de ore din momentul accidentului să apeleze la instituţia medicală;
  • În termen de 3 zile de la momentul accidentului, să informeze prin cerere Asigurătorul.
Avantajele Asigurării de Accidente la MAIB

✓ Asigurătorul va prelua povara financiară, achitând băncii soldul creditului restant şi va acorda Asiguratului sau succesorului său indemnizaţia de asigurare în valoarea sumei de asigurare rămase după stingerea obligaţiunilor debitoriale.
✓ Accesibilitate, datorită preţului minim şi aplicarea reducerilor la asigurări în grup;
✓ Simplitate, analizele medicale nu sunt obligatorii;
✓ Operativitate şi corectitudine la perfectare în orice filială MAIB.

Pentru mai multe informaţii apelaţi serviciul bancassurance MAIB (022) 303 392 sau Call Center (022) 268 999.