Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Asigurarea în agricultură

Asigurarea bunurilor producătorilor agricoli (recolta, plantaţiile, animalele/păsările şi tehnica agricolă/inventarul)

Practicarea agriculturii în mod profesionist necesită investiţii substanţiale şi în acest sens MAIB vine în sprijinul eforturilor clienţilor săi. O multitudine de factori de risc surveniţi neaşteptat pot influenţa roada şi rezultatele finale pentru mai mulţi ani de muncă.

Asigurarea bunurilor producătorilor agricoli are scopul de a proteja investiţiile financiare în cazul producerii calamităţilor naturale sau altor situaţii nefaste, fiind destinată atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice.

Statul acordă Asiguraţilor - persoanelor juridice 50% din prima de asigurare, sub formă de subvenţii, la încheierea contractelor de asigurare a culturilor agricole, plantaţiilor multianuale şi animalelor (păsărilor) domestice (conform Legii 243-XV din 08.07.2004 şi HG 455 din ”21” iunie 2017).

Compania de asigurare acordă gratuit suportul necesar (pentru persoanele juridice care deţin culturi agricole, plantaţii multianuale, animale/păsări domestice) pentru a contracta o asigurare subvenţionată la 50% din suma primelor de asigurare.

Care obiecte (bunuri) pot fi asigurate prin poliţa de asigurare în agricultură?

Printr-o poliţă de asigurare în agricultură se pot asigura următoarele tipuri de bunuri:
 • Recolta culturilor agricole (grâu, orz, rapiţă, floarea-soarelui, porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, soia, fructe, struguri etc.);
 • Plantaţiile multianuale (plantaţiile pomicole, plantaţiile viticole etc.);
 • Animalele şi păsările domestice;
 • Tehnica agricolă şi inventarul agricol.
Riscurile acoperite de o asigurare agricolă:
 • Asigurarea recoltei culturilor agricole acoperă următoarele riscuri: grindină, secetă excesivă, ploi torenţiale, incendiu, polignirea semănăturilor, suflarea semănăturilor, îngheţ timpuriu de toamna, îngheţ de iarnă, îngheţ târziu de primăvară, inundaţii, invazia lăcustelor.
 • Asigurarea plantaţiilor multianuale acoperă următoarele riscuri: grindină, îngheţ de iarnă, inundaţii, invazia lăcustelor.
 • Asigurarea animalelor (păsărilor) domestice acoperă următoarele riscuri: pieire şi sacrificare forţată (inclusiv la indicaţia ANSA) din cauza tuturor bolilor, accidentelor, calamităţilor naturale.
 • Asigurarea tehnicii şi a inventarului agricol acoperă următoarele riscuri: daune cauzate de accidentele rutiere, alte accidente, incendiu, calamităţi naturale (lovitura fulgerului, grindină, ploi torenţiale, inundaţie, furtuni, cutremur de pământ, alunecări de teren, avalanşă de zăpadă, etc.), acţiuni ilicite ale terţelor persoane, furt, jaf, tâlhărie.
Avantajele asigurării bunurilor agricole:
 • Subvenţionarea primele de asigurare în mărime de 50% pentru persoanele juridice care deţin culturi agricole, plantaţii multianuale, animale/păsări domestice.
 • Flexibilitate în selectarea riscurilor asigurate: poate fi luat în asigurare un singur risc sau câteva cumulativ, pentru un tarif atractiv.
 • Posibilitate de achitare în tranşe a primei de asigurare: plata primei de asigurare poate fi achitată în 2 rate a câte 50%.
 • Asigurătorul va prelua povara financiară, achitând băncii soldul creditului restant şi va acorda Asiguratului despăgubirea de asigurare în valoarea sumei de asigurare rămase după stingerea obligaţiunilor debitoriale.