Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice

ASIGURAREA MEDICALĂ ÎN STRĂINĂTATEAsigurarea Medicală în Străinătate este poliţa de asigurare care Vă protejează viaţa şi sănătatea de evenimente neprevăzute, atunci când planificaţi să călătoriţi peste hotare în scop de serviciu, studii, turism sau competiţii sportive.

Acum în orice filială MAIB puteţi perfecta poliţa de Asigurare Medicală în Străinătate disponibilă 24/ 24, cu acoperire în toate ţările lumii, cu excepţia ţării de trai permanent.
Riscurile asigurate prin poliţa de Asigurare Medicală în Străinătate:

Oferă organizarea şi achitarea serviciilor medicale de urgenţă generate de accident şi îmbolnăvire subită.

Asiguratul poate alege opţiunea de asigurare după categoria de acoperire a riscurilor Poliţa de asigurare de categoria A acoperă :
 • cheltuielile medicale pentru tratamentul ambulatoriu şi staţionar;
 • cheltuielile legate de repatrierea persoanei asigurate (inclusiv în caz de deces);
 • cheltuielile pentru mesajele urgente, legate de cazul asigurat, transmise către compania de Asistenţă şi Asigurătorului prin telefon/fax/e-mail.
Poliţa de asigurare de categoria B acoperă:
 • toate cheltuielile din categoria A;
 • cheltuieli de transport neprevăzute (întoarcerea acasă a copiilor minori, achitare bilet rudei în caz de spitalizare, altele);
 • stomatologie urgentă până la 200 euro/dolari.
Perioada de asigurare: Asigurarea Medicală în Străinătate poate fi încheiată pentru un număr limitat de zile sau pentru o perioada de la 1 lună până la 12 luni cu multiple intrări-ieşiri (până la 270 zile) cuprinse în poliţa de asigurare.

Suma asigurată: Suma asigurată reprezintă limita maximă de despăgubire şi variază de la 5.000 EUR/USD până la 60.000 EUR/USD în funcţie de ţara de destinaţie.

Actele necesare pentru încheierea contractului de asigurare:

Persoana fizică va prezenta următoarele acte :
 • Paşaportul cu care va pleca în străinătate;
 • Procura autentificată notarial prin care este împuternicită persoana să încheie contract de asigurare din numele persoanei fizice (după caz).
Persoana juridică va prezenta următoarele acte:
 • Documentele de constituire a întreprinderii;
 • Lista cu datele angajaţilor întreprinderii ce urmează a fi asiguraţi (numele, prenumele şi datele din actul de identitate);
 • Procura autentificată notarial prin care este împuternicită persoana să încheie contract de asigurare din numele persoanei juridice.
Acţiunile Asiguratului la survenirea cazului asigurat şi documentele necesare la despăgubire

Persoana asigurată poate opta pentru una din variantele propuse spre despăgubire:

Varianta 1: Persoana asigurată va contacta Compania de Asistenţă la numărul unic de telefon indicat în poliţa de asigurare.
Varianta 2: Persoana asigurată va achita de sine stătător cheltuielile, legate de cazul asigurat, cu ulterioara compensare din partea Companiei de asigurare la întoarcerea în Republica Moldova.

Beneficiile Asigurării Medicale în Străinătate:
 • Oferă protecţie pentru orice călătorie în străinătate fie în interes personal sau de afaceri, în cazul apariţiei unor probleme de sănătate cauzate de boli sau accidente;
 • Asigură asistenţă medicală calificată şi suport financiar în caz de boli, accidente sau deces;
 • Prima de asigurare flexibilă: se va calcula în funcţie de ţara de destinaţie, suma asigurată, termenul de şedere şi categoria de risc;
 • Acoperire teritorială extinsă: este valabilă în ţara de destinaţie, poate avea acoperire în toate ţările lumii.
Pentru mai multe informaţii apelaţi serviciul bancassurance MAIB (022) 303 392 sau Call Center (022) 268 999.