Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C
Bancassurance

BancassuranceSistem complex de promovare şi distribuţie a produselor de asigurare prin intermediul reţelei de sucursale ale  băncii.

Proiectul Bancassurance este unul din rezultatele aplicării strategiei de dezvoltare a băncii orientată spre transformarea MAIB  într-un veritabil supermarket financiar.

Deoarece necesităţile financiare ale clienţilor noştri constituie prioritatea băncii, ne orientăm spre concentrarea unui spectru cât mai larg de produse şi servicii oferite prin intermediul reţelei de filiale ale  băncii.   

MAIB  în parteneriat cu  companiile de  asigurare,  oferă clienţilor săi  posibilitatea de a încheia asigurările ataşate produselor bancare, precum şi alte asigurări direct la orice sucursală a băncii, asigurând acces rapid la produse de asigurare de cea mai înaltă calitate, menite să răspundă  solicitărilor consumatorilor.În sucursale MAIB  puteţi beneficia de o gamă largă de asigurări 


 
Asigurarea Bunului gajat

Dacă beneficiaţi de un credit de la MAIB puteţi încheia Poliţa de Asigurare a Bunului gajat în cele mai avantajoase condiţii în orice filială MAIB.

Detalii ❯

 
Asigurarea în agricultură, inclusiv tehnica agricolă

Asigurarea bunurilor producătorilor agricoli are scopul de a proteja investiţiile financiare în cazul producerii calamităţilor naturale sau altor situaţii nefaste, fiind destinată atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice.

Detalii ❯

         
Asigurarea CASCO

CASCO este asigurarea care Vă protejează propriul automobil de furt, vandalism sau de eventualele daune, indiferent dacă sunteţi sau nu responsabil de producerea acestora.

Detalii ❯

 
Asigurarea AORCA

Acordă protecţie şi siguranţă tuturor participanţilor în traficul rutier. Compania de asigurare în temeiul Poliţei AORCA va compensa daunele provocate terţilor, comise din culpa Asiguratului.

Detalii ❯

         
         
         
Carte Verde

Poliţa Carte Verde compensează prejudiciile aduse terţelor persoane păgubite ca urmare a vătămării corporale sau a decesului şi despăgubeşte terţii de daunele datorate în rezultatul avarierii ori distrugerii unor bunuri printr-un accident produs de vehiculul asigurat.

Detalii ❯