Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

CAPITAL +

PLANURI DE ECONOMISIRE
 

-

Depozit CAPITAL +
Termenul de plată: lunar / capitalizare*


 
pînă la 4,50% MDL | USD | EUR
-

 Soldul minim: 1000 MDL / 100 USD/EUR

 Depuneri suplimentare: se admit

  Prelungirea automată: nu se efectuează

  Retrageri din cont: nu se admit

-

 

  • CONDIŢII
  • RATA DOBÎNZII
  • CALCULATOR

1. Depozitul este destinat persoanelor fizice, care nu au atins vârsta de pensionare, dar care doresc să acumuleze mijloace băneşti până la atingerea vârstei de pensionare (dar numai până la vârsta depensionare).

2. Dobânda se capitalizează lunar. La expirarea termenului depozitului suma depozitului şi dobânda se vor transfera la contul curent al deponentului.

3. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar mai devreme de 30 zile de la data constituirii depozitului, dobânda nu se plăteşte.

4. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după 30 zile de la data constituirii depozitului, dobânda se calculează şi se achită în cuantumul prevăzut de bancă pentru conturile curente cu dobândă ale persoanelor fizice. Totodată, dobânda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din suma depozitului.

5. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după 365 zile de la data constituirii depozitului, dobânda se recalculează şi se achită în mărime de 50% din suma dobânzii calculate. Totodată, dobânda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din suma depozitului.

Condiţiile de primire, perfectare şi restituire a depozitelor destinate persoanelor fizice în vigoare din 28.04.2021

 

Termen, zile Plata lunară a dobînzii MDL *Capitalizarea dobînzii MDL
740 zile 4.25% 4.00%
1095 zile 4.50% 4.25%
 
Termen, zile Plata lunară a dobînzii EUR / USD Capitalizarea dobînzii EUR / USD
740 zile 0.60% / 0.75% 0.50% / 0.75%
1095 zile 1.00% / 1.00% 0.75% / 0.75%