Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Carieră

Să facem echipă comună în cadrul Moldova Agroindbank!


Fie că ai deja o experienţă profesională sau tocmai ai finalizat studiile, angajându-te la MAIB vei avea parte de... oportunităţi:

 • de a creşte profesional;
 • de a învăţa şi lucra împreună cu profesioniştii sistemului financiar-bancar;
 • de a deveni tu însuţi un profesionist de excepţie, cu o carieră de admirat;
 • de a lega prietenii şi a contribui la formarea spiritului de echipă inclusiv în activităţile noastre pline de energie în care facem sport, participăm la maratoane, susţinem arta sau ne implicăm în misiuni de voluntariat;
 • de a depune pasiune şi entuziasm în tot ceea ce faci, la fel ca noi, cei peste 2000 de angajaţi ai Moldova Agroindbank.

Verifică disponibilitatea funcţiilor vacante şi expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md.

Nu ai decis pentru care funcţie să candidezi sau încă nu este una care să ţi se potrivească? Expediază CV-ul, iar noi te vom contacta imediat cum avem ceva pe potrivă.

Profesioniştii la profesionişti se trag! Ne vom bucura să facem echipă comună în cadrul Moldova Agroindbank!
 

Business Analist,  Departamentul MIS (Management Information Systems) şi Raportări

Sarcini şi responsabilităţi:

• asigurarea unei înţelegeri corecte a produselor bancare oferite de bancă şi a conceptelor de profitabilitate aplicate acestora;
• înţelegerea proceselor desfăşurate în baza de date pentru a realiza rapoartele către management;
• analiza şi corelarea informaţiilor raportate către diverşi beneficiari;
• realizarea rapoartelor, asigurând reconcilierea informaţiilor către beneficiari (departamente), acurateţea datelor şi livrarea în termen;
• elaborarea rapoartelor ad-hoc solicitate de management;
• furnizarea de informaţii către departamentul financiar pentru elaborarea rapoartelor la nivel local şi central, precum şi furnizarea de detalii din baza de date pentru a explica diverse variaţii;
• reconcilierea lunară a informaţiilor raportate, pentru a asigura consistenţa şi integritatea datelor;
• crearea şi actualizarea documentaţiilor realizate în echipă privind procesele de raportare dezvoltate.

Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 
• studii superioare economice sau TI (Matematică-informatică, Cibernetică);
• cunoaşterea domeniului financiar-bancar şi înţelegerea principiilor economice şi contabile;
• cunoştinţe de SQL si PL/SQL (pentru realizarea de interogări, proceduri si funcţii);
• cunoaşterea pachetului Microsoft Office;
• experienţa într-o poziţie similară în cadrul unei bănci constituie un avantaj;
• capacitate de înţelegere rapidă a sistemului utilizat de bancă şi a relaţiilor între diverse procese existente.
 
Competenţe şi abilităţi: 
• capacitatea de a lucra în condiţii de termene reduse;
• abilităţi bune de comunicare;
• stil de muncă bine organizat;
• spirit analitic;
• atenţie la detalii.
 
Ce oferim?
• salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
• posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
• posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
• program de beneficii şi motivare non-financiară;
• tichete de masă etc.
 
Ne vom bucura să facem echipă comună!
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează.

 

Manager B2B, Departamentul Vânzări B2B

Misiune post:  Mentinerea şi dezvoltarea relaţiei de colaborare cu clienţii băncii.
 
Responsabilităţile funcţiei:

 • Studierea pieţei bancare şi identificarea potenţialilor clienţi;
 • Incheierea contractelor sau renegocierea condiţiilor din contractele existente;
 • Monitorizarea derulării contractelor cu clienţii băncii.

Abilităţi necesare:

 • Studii superioare şi experienţă de succes în domeniul vînzărilor B2B de minim 3 ani;
 • Relaţii existente bune şi contacte cu agenţii economici mari de pe piaţa Rep. Moldova din sfera vanzărilor;
 • Capacitate de orientare rapidă în situaţii diverse şi de a lua decizii corecte;
 • Capacitate de convingere şi grad înalt de responsabilitate;
 • Capacitate orientată spre performanţă şi rezultat;
 • Cunoasterea limbilor: română, rusă (engleză reprezinta un plus);
 • Utilizator încrezut PC (Microsoft Office, Internet).

Ce oferim:

 • Pachet salarial atractiv, parte variabilă pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • Oportunitatea dezvoltării unei cariere într-un mediu profesional, sector bancar;
 • Grafic de activitate stabil 5 zile săptămînal;
 • Tichete de masă;

Persoanele* interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează. 
Doar persoanele selectate vor fi contactate.

 

Specialist procesare, Departamentul Carduri

Sarcini şi responsabilităţi:

 • efectuează întreţinerea, configurarea şi parametrizarea sistemului informatic de gestiune a operaţiunilor cu cardurile bancare;
 • gestionează aplicaţii specifice activităţii cu carduri bancare;
 • consultă publicaţiile/regulile Sistemelor de plată (Visa, Mastercard, American Express), regulamentele BNM, legislaţia din domeniul cardurilor de plată,  în scopul identificării şi aplicării aspectelor ce vizează activitatea cu carduri a băncii.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • cunoaşterea business-ului în domeniul cardurilor de plată;
 • studii superioare în domeniul economic cu tangenţe IT;
 • cunoştinţe privind cerinţele  standardelor de securitate a datelor;
 • capacitate de a percepe riscul, de a-şi asuma riscul aferent activităţii în afacerile cu carduri
 • capacităţi analitice avansate;
 • pro-activitate, atitudine pozitivă;
 • cunoaşterea limbii engleze  ar constitui un avantaj.
Ce oferim?
 • salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă  etc.
Ne vom bucura să facem echipă comună!
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează.

 

Specialist politici de creditare SME, Departamentul Administrare Strategică a Riscului de Credit

Moldova Agroindbank  angajează Specialist politici de creditare SME în echipa dedicată în elaborarea politicilor, regulamentelor, instucţiunilor şi procedurilor de gestionare a riscului de credit. 

Sarcini şi responsabilităţi:

 • elaborează şi actualizează politicile, regulamentele, instrucţiunile şi procedurile, de gestionare a riscului de credit din aria de responsabilitate a Departamentului;
 • participă la crearea de noi produse pentru clienţii băncii împreună cu responsabilii de dezvoltare produse din cadrul liniei funcţionale SME, definind parametrii de risc şi procesul de creditare a clienţilor, conform politicilor de credit şi strategiei de risc a băncii;
 • participă la elaborarea şi/sau revizuirea instrucţiunilor/procedurilor, elaborate de către alte subunităţi ale băncii, generatoare de risc de credit;
 • elaborează, testează şi implementează verificările utilizate în aplicaţia de procesare a cererilor de credit;
 • participă la elaborarea şi testarea noilor funcţionalităţi din aplicaţia de procesare a cererilor de credit.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • abilităţi de organizare şi planificare, capacitate de gestionare a echipelor;
 • spirit pro-activ, capacitate de percepere şi asumare a responsabilităţii;
 • capacitate de a orienta proiectele spre soluţii eficiente;
 • capacitate de a expune simplu lucrurile complicate (verbal şi în scris).
Ce oferim?
 • salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă  etc.
Ne vom bucura să facem echipă comună!
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează.

 

Administrator de Sistem (LINUX/UNIX/AIX), Departamentul Tehnologii Informaţionale

Misiune post:

Administrarea infrastructurii TI desfăşurată pe OS LINUX/UNIX/AIX.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare în domeniul programării, tehnologiilor informaţionale sau matematicii aplicate;
 • experienţă de minimum 5 ani în  administrarea SO LINUX/UNIX/AIX;
 • nivel avansat în  depanări evenimente, elaborarea scripturilor, automatizări procese;
 • nivel avansat în securizarea componentelor sistemelor de operare;
 • cunoaşterea la un nivel avansat a tehnologiilor de virtualizare (Hyper-V, VMware), sisteme de monitorizare;
 • cunoştinţe de bază ale protocoalelor de reţea TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, ICMP;
 • abilităţi de  lucru individual şi în echipă;
 • punctualitate şi responsabilitate;
 • cunoaşterea la un nivel înalt a limbii engleze specifice domeniilor tehnice. 
Ce oferim?
 • salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă  etc.
Ne vom bucura să facem echipă comună!
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează.

 

Inginer Software, Departamentul Tehnologii Informaţionale

Sarcini şi responsabilităţi:

 • acordarea suportului tehnic privind implimentarea sistemelor de remitere bani, precum şi a  utilizatorilor acestor sisteme;
 • analiza şi soluţionarea problemelor clienţilor în colaborare cu serviciile de suport ale sistemelor de remitere bani;
 • întreţinerea funcţională a soluţiilor Antivirus şi Data Loss Prevention (gestiunea părţii server şi a părţii client);
 • mentenanţa Sistemelor de operare (instalarea/retragerea actualizărilor pentru SO şi aplicaţii);
 • analiza şi soluţionarea erorilor survenite, raportate de către utilizatorii interni.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • cunoştinţe în administrarea şi funcţionarea sistemelor de operare Microsoft Windows Server 2012/2016/2019 şi Windows 7/10;
 • cunoştinţe de operare cu dispozitivele smartphone şi tablete; 
 • cunoştinţe avansate în administrarea şi funcţionarea aplicaţiilor: MS Office, Outlook, setări internet browsere;
 • cunoaşterea fluentă a limbilor română şi rusă,  engleza (specifică domeniilor tehnice);
 • orientare spre rezultat, flexibilitate, spirit inovativ.
Ce oferim?
 • salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă  etc.
Ne vom bucura să facem echipă comună!
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează.​

 

ŞEF TREZORERIE

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Monitorizarea şi gestionarea relaţiilor bancare ale organizaţiei şi gestionarea lichidităţii;
  • Gestionarea expunerii valutare şi a plăţilor în valută străină;
  • Prognozarea cerinţelor de finanţare şi de acoperire împotriva riscurilor pe termen mediu şi lung;
  • Managementul capitalului băncii;
  • Gestionarea zilnică a numerarului;oferirea suportului la schimbări în aplicaţie;
  • Gestionarea mecanismului de împrumut;
  • Gestionarea riscului ratei dobânzii şi elaborarea strategiilor de mitigare a riscurilor;
  • Gestionarea riscului valutar şi elaborarea strategiilor de mitigare a riscurilor valutare;
  • Analizarea diverselor scenarii şi riscuri, şi raportarea managementului superior;
  • Pregătirea rapoartelor pentru comitetul de conducere şi consiliul băncii;
  • Oferirea suportului pentru procesele de sfârşit de lună, în caz de necesitate.
Abilităţi şi competenţe:
 • Experienţă în conducerea diviziunii de trezorerie bancară;
 • Înţelegerea şi experienţa în contabilitatea de trezorerie, inclusiv FX, lichiditate, flux de numerar şi diverse instrumente financiare;O bună înţelegere a standardelor internaţionale de raportare financiară şi a contabilităţii de acoperire împotriva riscurilor (de dorit cunoştinţe/expertiză în IFRS 9);
 • Cunoaştere temeinică a principiilor privind Preţurile de Transfer ale Fondurilor (FTP);
 • O înţelegere temeinică a pieţelor financiare, a instrumentelor financiare şi a titlurilor de creanţă;
 • Cunoaşterea relaţiilor şi  angajamentelor bancare;
 • Capacitatea de a lucra independent şi de a face parte dintr-o echipă extinsă;
 • Gestionarea corespunzătoare a informaţiilor sensibile;
 • Capacitatea excelentă de time management şi abilităţi organizaţionale;
 • Atenţie deosebită pentru detalii;
 • Abilităţi excelente în managementul relaţiilor cu clienţii şi în servicii pentru clienţi;
 • Jucător de echipă cu abilităţi de comunicare şi coordonare cu mai multe părţi;
 • Competenţe avansate în programe de calculator, inclusiv capacităţi de utilizare Microsoft Excel;
 • Cunoaşterea limbilor: română, engleză, rusă.
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md indicând funcţia pentru care candidează. Doar persoanele selectate vor fi contactate.
 

 

Conducător al Liniei de Afaceri IMM (cu oportunitatea de a deveni membru al Executivului)

Te invităm să facem echipă comună în cadrul Moldova Agroindbank.

Candidează pentru funcţia de Conducător al Liniei de Afaceri IMM (cu oportunitatea de a deveni membru al Executivului).

Sarcini şi responsabilităţi:

 • gestiunea liniei de afaceri IMM şi raportarea rezultatelor activităţii acesteia;
 • conducerea echipei de circa 300 de angajaţi cu orientarea spre clienţi şi inovaţii;
 • elaborarea şi implementarea strategiei de dezvoltare a liniei de afaceri IMM;
 • dezvoltarea, gestiunea şi promovarea pe piaţă a produselor şi serviciilor bancare destinate clienţilor IMM;
 • gestiunea relaţiilor cu clienţii IMM, bazate pe parteneriate de lungă durată;
 • organizarea procesului de deservire a clienţilor IMM prin intermediul reţelei fizice a băncii;
 • conlucrarea cu echipele băncii în scopul promovării serviciilor online destinate clienţilor IMM.

Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:

 • studii superioare în domeniul ştiinţelor economice;
 • minimum 5 ani, din ultimii 10 ani, în domeniul activităţilor financiare, dintre care 3 ani în calitate de şef sau şef adjunct de subdiviziune în cadrul băncii şi/sau în funcţia de membru al organului executiv, sau funcţii similare acesteia în entităţile din sectorul financiar;
 • capacităţi analitice şi de previziune bine dezvoltate;
 • calităţi de lider, nivel înalt de comunicare, auto-dezvoltare permanentă;
 • experienţă de gestiune a echipei de vânzători;
 • experienţă în domeniul relaţiilor cu IMM (creditare, finanţare, parteneriat etc.);
 • competenţe de management al proiectelor, inclusiv gestiunea mai multor sarcini simultan;
 • orientare către clienţi, abilităţi de negociere avansate;
 • reputaţie de afaceri impecabilă;
 • experienţa internaţională va constitui avantaj;
 • competenţă în limbile română, engleză şi rusă.

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul la adresa de e-mail resurseumane@maib.md.

 

Specialist Suport Clienţi, Direcţia Contact Centru

Obiectivele postului:

 • Comunicarea telefonică şi oferirea suportului necesar clienţilor băncii

Profilul candidatului:

 • cunoaşterea avansată a limbilor română, rusă şi engleză;
 • abilităţi excelente de comunicare în scris;
 • cunoaşterea calculatorului (MS Office);
 • orientare către client.

Beneficii:

 • Posibilitatea de a lucra pe ture;
 • Posibilităţi de creştere în carieră în cadrul sistemului bancar;
 • Tichete de masă;
 • Salariu competitiv şi alte beneficii.;

Persoanele interesate să candideze pentru postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md.

Vor fi invitate la interviu doar persoanele selectate.

Într-o banca lider, lucrează lideri. Vă aşteptăm în echipa Moldova Agroindbank!

 

Agent vânzări la telefon (Telesales):

Obiectivele postului:

 • Vânzarea prin telefon a serviciilor bancare pontenţialilor clienţi;
 • Dezvoltarea relaţiilor cu clienţii MAIB şi fidelizarea lor prin serviciile oferite;
 • Identificarea oportunităţilor de vânzare şi a noilor clienţi.

Profilul candidatului:

 • Abilităţi de comunicare, vânzare şi negociere;
 • Cunoaşterea fluentă a limbilor română şi rusă;
 • Responsabilitate şi perseverenţă în atingerea obiectivelor;
 • Cunoştinţe elementare de operare PC (MS Office, Email);
 • Experienţa anterioară de vânzare la telefon constituie un avantaj.

Beneficii:

 • Posibilitatea de a lucra cu program de muncă deplin sau redus;
 • Oportunităţi de a creşte în carieră în cadrul sistemului bancar;
 • Tichete de masă;
 • Salariu competitiv şi alte beneficii.;

Persoanele interesate să candideze pentru postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Într-o banca lider, lucrează lideri. Vă aşteptăm în echipa Moldova Agroindbank!

 

Operator ghişeu bancă mun. Chişinău în teritoriu

Profilul candidatului:

 • studii superioare sau medii de specialitate în domeniul financiar-economic;
 • abilităţi de vînzare a produselor bancare;
 • capacitate de asumare a responsabilităţii;
 • gândire logică şi capacitate de lucru cu cifrele;
 • comunicabilitate, spirit de iniţiativă şi de toleranţă;
 • abilitatea de a lucra în echipă şi cu ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea limbii de stat şi limbii rusă.

Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sînt invitate să depună CV-ul în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

 

 
Te invităm să trimiţi Fişa candidatului la adresa: resurseumane@maib.md

 

Show at Meniu Top Right Bottom Left Parent Layout Object Redirect