Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C

Conducerea băncii


Lista membrilor Consiliului băncii, Comitetului de Conducere al băncii,
comisiei de cenzori al BC"Moldova Agroindbank"S.A.

la situaţia 3 decembrie 2018 

Nr. d/o

Numele, prenumele

Funcţia ocupată în bancă, inclusiv cea de angajat al băncii

Consiliul băncii

1.

Miculeţ Victor

Preşedinte al Consiliului băncii

2.

Vrabie Natalia

Vicepreşedinte al Consiliului băncii

3.

Badrajan Valentina

Membru al Consiliului băncii (membru independent)

4.

Carauş Vasile

Membru al Consiliului băncii

5.

Ţurcanu Anatolie

Membru al Consiliului băncii (membru independent)

6.

Bostan Ion

Membru al Consiliului băncii (membru independent)

7.

Belostecinic Grigore

Membru al Consiliului băncii (membru independent)

Comitetul de Conducere al băncii

1.

Cebotari Serghei

Preşedinte al Comitetului de Conducere al băncii

2.

Teleucă Marcel

Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al băncii

3.

Bejenari Leonid

Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al băncii

4.

Paingu Oleg

Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al băncii

5.

Iuraş Victor

Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al băncii

6.

Recean Stela

Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al băncii

7.

Vitalie Lungu

Vicepreşedinte al Comitetului de Conducere al băncii