Close
Noutăţi
Noutăţi
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Conturi curente

Moldova-Agroindbank oferă clienţilor corporativi posibilitatea deschiderii conturilor curente în monedă naţională şi în valute străine şi acces la conturi din orice sucursală a băncii. Clienţii pot gestiona disponibilităţile aflate în  conturile curente  de la distanţă, prin sistemul Internet-Banking, avînd acces on-line securizat la conturi, practic, din orice colţ al lumii. La solicitarea clienţilor, banca eliberează extrase de cont la zi şi pe perioade în care sunt reflectate toate operaţiunile efectuate prin intermediul băncii.

Conturile curente se deschid la cererea în scris a clientului, la prezentarea documentelor necesare conform reglementărilor în vigoare. Banca asigură, în limitele legislaţiei în vigoare, siguranţa disponibilităţilor aflate în conturile bancare şi confidenţialitatea operaţiunilor în conturi.

Banca oferă, de asemenea, servicii de cont Escrow, prin care se asigură păstrarea mijloacelor băneşti ale clientului plătitor, într-un cont cu regim special, şi utilizarea lor doar în scopuri bine definite şi convenite cu beneficiarul.
Pentru companiile, care au reprezentanţe în teritoriu ce dispun de conturi bancare separate şi doresc o mai bună gestionare a lichidităţilor, banca propune serviciul „Administrarea conturilor”, prin care, banca îşi asumă responsabilitatea de a transfera soldurile sau anumite sume, la sfârşitul zilei sau la date fixe, din conturile reprezentanţelor (oficiilor secundare) la contul de bază (central) al companiei.