Close
Noutăţi
Noutăţi
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C
Credite pentru agricultură

Credite pentru agricultură

 Creditul Multiopţional - Agro 

Beneficiarii potenţiali: întreprinderi individuale, gospodării tărăneşti, precum şi persoane fizice care îşi desfăşoară activitatea în agricultură, în mod individual şi dispun de o experienţă în domeniu de minim 12 luni.

Scopul: Finanţarea pe termen scurt a achiziţiei de materii prime/materiale necesare înfiinţării/întretinerii de culturi agricole, recoltare,etc., precum şi în scopuri de consum.

Suma: 5.000 - 150.000 lei. (pentru clienţii fără istorie creditară până la 100.000 lei).

Termenul: se stabileşte în conformitate cu termenele de producţie şi comercializare a producţiei agrigole, dar nu poate depăşi mai mult de 36 luni pentru creditele acordate pentru completarea capitalului circulant  şi 60 luni pentru creditele acordate pentru scopuri investiţionale şi finanţarea cheltuielilor de consum.

Moneda: lei moldoveneşti.

Avantaje:
  • resursele din contul creditului pot fi utilizate atât pentru crearea şi dezvoltarea afacerii, cât şi pentru cheltuielile curente ale gospodăriilor agricole deja create;
  • creditul se acordă fără gaj şi fără garanţii reale.

Costuri: rata dobânzii variază de la 11,0% până la 11,75% în dependenţă de termenul creditului, iar taxele şi comisioanele aferente creditului se încasează în conformitate cu tarifele şi comisioanele  în vigoare, aplicate de către bancă.
 

 Creditul Universal - Agro Plus 

Beneficiarii potenţiali: Societăţi Comerciale, Cooperative Agricole de Producţie, Întreprinderi Individuale, Gospodarii Ţărăneşti, precum şi persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în agricultură în mod individual, care dispun de o experienţă în domeniu de minim 12 luni.

Scopuri:
  • Formarea şi finanţarea capitalului circulant, inclusiv: pregătirea solului, seminţelor, furajului, întreţinerea roadei, creşterea şi îngrăşarea animalelor, păsărilor, recoltarea roadei, primirea şi prelucrarea producţiei, efectuarea marketingului, etc.;
  • Investiţii în procurarea mecanismelor, mijloacelor de transport, echipamentelor şi altor active legate de afacere, construcţia, procurarea sau reparaţia spaţiilor aferente afacerii.

Suma: variază de la 10 mii lei pina la 1 000 mii lei.

Termenul de rambursare: diferenţiat în funcţie de scopul creditului; acesta poate ajunge până la 60 luni (în cazul creditelor acordate pentru scopuri investiţionale) şi 36 luni pentru creditele acordate pentru finanţarea capital circulant şi/sau a cheltuielilor de consum.

Moneda: lei moldoveneşti, USD, EUR

Garanţii: mix de garanţii: bunuri imobiliare şi/sau mobiliare.

Avantaje: Resursele Creditului Universal Agro Plus pot fi folosite atât pentru întreţinerea, pregătirea şi prelucrarea solului, pentru recoltarea roadei, pentru procurarea echipamentelor şi utilajelor agricole, pentru achiziţia mijloacelor de transport, cât şi pentru construcţia, procurarea sau reparaţia spaţiilor aferente şi pentru finanţarea cheltuielilor de consum ale afacerii Dvs.

Creditul Invest - Agro 

Beneficiarii potenţiali: Societăţi Comerciale, Societăţi pe acţiuni, Cooperative Agricole de Producţie, Cooperative de Întreprinzător, Întreprinderi Individuale, Gospodarii Ţărăneşti, precum şi persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în agricultură în mod individual, care dispun de o experienţă în domeniu de minim 12 luni.

Scopuri:
  • investiţii în procurarea mecanismelor, mijloacelor de transport, tehnicii agricole, echipamentelor şi altor active legate de afacere, construcţia, procurarea sau reparaţia spaţiilor aferente afacerii, reutilarea tehnica şi implementarea tehnologiilor noi în agricultură (sistemelor de irigare prin capilare, etc.), finanţarea cheltuielilor capitale de formare a cirezii de baza, familiilor de albine, piscicultura (procurarea / construcţia bazinelor acvatice), plantarea plantaţiilor multianuale (viilor, livezilor, altele), tehnologii moderne şi inovative de producere, post-recoltare, procesare şi comercializare (standarde de producere privind regulamentul UE privind securitatea alimentară, seminţe de calitate înaltă, echipament şi utilaj inovativ, tehnologii moderne, producerea produselor organice ), contribuirea la dezvoltarea lanţului valoric (legături între producători, procesatori, exportatori), procurarea terenurilor agricole arabile, pentru plantarea plantaţiilor multianuale şi/sau deja plantate şi finanţarea cheltuielilor pentru consolidarea terenurilor agricole prin comasare care aparţin cu drept de proprietate solicitantului de credit.


Suma: se determină, individual, de regulă, în proporţie nu mai mare de 80% din valoarea proiectului investiţional, restul se finanţează din mijloacele proprii ale debitorului.  În unele cazuri, în corespundere cu investiţia preconizată şi termenele de recuperare a investiţiei, suma creditului poate constitui 100% din valoarea proiectului investiţional. Totodata, la determinarea sumei creditului se  limitează la existenta obligatorie a profiturilor suficiente pentru acoperirea plăţilor la creditele investiţionale (inclusiv existente).

Termenul creditelor investiţionale se stabileşte reieşind din calculul recuperării proiectului investiţional şi scopul acestora, dar nu poate depăşi 60 luni în cazurile generale şi 84 luni la creditele acordate pentru reînnoirea şi plantarea plantaţiilor multianuale. 

Moneda: lei moldoveneşti, USD, EUR

Garanţii: mix de garanţii: bunuri imobiliare şi/sau mobiliare.

Avantaje: Creditele pot fi acordate atît din contul resurselor băncii, cît şi din contul resurselor organizaţiilor financiare internaţionale.
Calculator de crediteCompletează cererea pentru a primi oferta


Sunt de acord cu utilizarea datelor personale pentru examinarea cererii de credit
Vom reveni cu un apel telefonic pentru a discuta oportunităţile de finanţare