Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C

Credite pentru agricultură

Creditul Multiopţional - Agro

Beneficiarii potenţiali: întreprinderi individuale, gospodării tărăneşti, precum şi persoane fizice care îşi desfăşoară activitatea în agricultură, în mod individual şi dispun de o experienţă în domeniu de minim 12 luni.

Scopul: Finanţarea pe termen scurt a achiziţiei de materii prime/materiale necesare înfiinţării/întretinerii de culturi agricole, recoltare,etc., precum şi în scopuri de consum.

Suma: 5.000 - 50.000 lei. (pentru clienţii noi până la 30.000 lei).

Termenul: se stabileşte în conformitate cu termenele de producţie şi comercializare a producţiei agrigole, dar nu poate depăşi mai mult de 24 luni.

Moneda: lei moldoveneşti.

Avantaje:

  *   resursele din contul creditului pot fi utilizate atât pentru crearea şi dezvoltarea afacerii, cât şi pentru cheltuielile curente ale gospodăriilor agricole deja create;

  *   creditul se acordă fără gaj şi fără garanţii reale.

Costuri: rata dobânzii variază de la 13% până la 13,75% în dependenţă de termenul creditului, iar taxele şi comisioanele aferente creditului se încasează în conformitate cu tarifele şi comisioanele  în vigoare, aplicate de către bancă.

 
Creditul Universal - Agro Plus

Beneficiarii potenţiali: Societăţi Comerciale, Cooperative Agricole de Producţie, Întreprinderi Individuale, Gospodarii Ţărăneşti, precum şi persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în agricultură în mod individual, care dispun de o experienţă în domeniu de minim 12 luni.

Scopuri:

-  Formarea şi finanţarea capitalului circulant, inclusiv: pregătirea solului, seminţelor, furajului, întreţinerea roadei, creşterea şi îngrăşarea animalelor, păsărilor, recoltarea roadei, primirea şi prelucrarea producţiei, efectuarea marketingului, etc.;

-  investiţii în procurarea mecanismelor, mijloacelor de transport, echipamentelor şi altor active legate de afacere, construcţia, procurarea sau reparaţia spaţiilor aferente afacerii.

Suma: variază de la 10 mii lei pina la 700 mii lei.

Termenul de rambursare: diferenţiat în funcţie de scopul creditului; acesta poate ajunge până la 60 luni (în cazul creditelor acordate pentru scopuri investiţionale) şi 36 luni (pentru finanţarea capital circulant şi/sau cheltuielilor de consum).

Moneda: lei moldoveneşti.

Garanţii: mix de garanţii: bunuri imobiliare şi/sau mobiliare.

Avantaje: Resursele Creditului Universal Agro Plus pot fi folosite atât pentru întreţinerea, pregătirea şi prelucrarea solului, pentru recoltarea roadei, pentru procurarea echipamentelor şi utilajelor agricole, pentru achiziţia mijloacelor de transport, cât şi pentru construcţia, procurarea sau reparaţia spaţiilor aferente şi pentru finanţarea cheltuielilor de consum ale afacerii Dvs.

Costuri: rata dobânzii variază de la 10.5% până la 12% în dependenţă de termenul creditului, iar taxele şi comisioanele aferente creditului se încasează în conformitate cu tarifele şi comisioanele în vigoare, aplicate de către bancă.