Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Debitarea directă

Debitarea directă are la bază relaţii de mandat, ce prevăd transmiterea de către client (plătitor) a dreptului şi asumarea de către bancă a obligaţiei de efectuare regulată a plăţilor din contul de plăţi al plătitorului pentru serviciile consumate, mărfurile, lucrările de care a beneficiat, în baza ordinelor de debitare directă, prezentate băncii de către furnizor (beneficiarul plăţii).
 
Avantaje:
  • clientul este scutit de grija evidenţei permanente a creanţelor sale faţă de partenerul furnizor;
  • clientul evită practic riscul întreruperii furnizării mărfurilor, serviciilor / lucrărilor din cauza neachitării la timp a acestora;
  • clientul economiseşte timp şi resurse (plata mărfurilor, serviciilor / lucrărilor utilizate nu presupune adresarea repetată la bancă cu întocmirea documentelor de plată);
  • toate decontările vor fi efectuate de către bancă cu respectarea strictă a împuternicirilor oferite de client.