Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Deşeuri - Echipamente electrice şi electronice casate

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. organizează concursul de oferte privind comercializarea bunurilor casate (echipamente electronice)

Lista bunurilor casate, care constituie obiectul concursului poate fi accesata aici.

Contacte: petru.dubrovin@maib.md 022 303 267 / 0686 00 576

Modul de întocmire a ofertelor:

     a) Oferta trebuie să fie întocmită în scris conform formularului tipizat;
     b) Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant;
     c) Oferta se prezintă într-un exemplar în plic sigilat şi ştampilat;
     d) Ofertantul este în drept să modifice sau să-şi retragă oferta. Orice modificare a ofertei urmează să fie întocmită şi prezentată în scris, semnată de persoana împuternicită a ofertantului şi prezentată Grupului Achiziţii în plic sigilat, prin poştă sau prin curier, până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor. Retragerea ofertei se realizează printr-un aviz, pe care ofertantul trebuie să-l prezinte Grupului Achiziţii în scris, prin curier sau poştă, astfel, încât să se asigure recepţionarea avizului în cauză de către bancă până la expirarea termenului stabilit pentru prezentarea ofertelor.

Locul depunerii ofertei: mun. Chişinău, str. Miron Costin, nr. 9, (intrarea prin sucursală).

Data limită de depunere a ofertei: 04 octombrie 2019, inclusiv, orele 17:00.

Avizul băncii nu constituie o obligaţiune fermă a băncii de a efectua comercializarea bunurilor şi banca este în drept să refuze efectuarea tranzacţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al concursului.