Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MAIBankMobile ExtraseElectronice CereriElectronice TransferP2P TransferT2C

Finanţarea capitalului circulant

Creditele pentru capital de lucru se acordă pe termen scurt şi mediu, in monedă naţională şi valute străine (USD, EUR) şi au drept scop finanţarea activităţii curente. Creditele pot fi acordate sub formă de credite ordinare sau linii de credite,  credite  revolving sau overdraft, în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile clientului. Condiţiile creditelor sunt competitive pe piaţă, se stabilesc individual, în funcţie de suma şi termenul creditului, de categoria de risc a debitorului.