Close
Noutăţi
Noutăţi
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Finanţarea capitalului circulant

Creditele pentru capital de lucru se acordă pe termen scurt şi mediu, in monedă naţională şi valute străine (USD, EUR) şi au drept scop finanţarea activităţii curente. Creditele pot fi acordate sub formă de credite ordinare sau linii de credite,  credite  revolving sau overdraft, în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile clientului. Condiţiile creditelor sunt competitive pe piaţă, se stabilesc individual, în funcţie de suma şi termenul creditului, de categoria de risc a debitorului.