Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Garanţii bancare

Garanţie bancară: Obligaţiune, conform căreia banca poartă răspunderea pentru neîndeplinirea de către clientul acesteia a obligaţiunilor financiare faţă de persoana terţă.
Beneficiar: Persoana juridică care este înregistrată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi satisface cerinţele băncii privind creditarea.
Scopul: Oferirea de către persoana terţă a garanţiei acceptabile de îndeplinire la timp a obligaţiunii de către Beneficiar. De exemplu: pentru furnizarea mărfurilor, prestarea serviciilor, realizarea lucrărilor, precum şi amânarea plaţii TVA şi a taxelor vamale, sau garantarea îndeplinirii obligaţiunilor în cazul participării la tender, etc.
Suma: Se stabileşte în dependenţă de condiţiile contractelor de achiziţionare a mărfurilor.
Termenul, suma şi conditiile de oferire a garanţiei: Se determină reieşind din cerinţele persoanei terţe - beneficiarul garanţiei (conform contractului sau altui document ce reglementează plata), standardelor băncii şi condiţiilor contractului privind oferirea garanţiei bancare.
Valuta: Lei moldoveneşti (MDL) şi valută străina (USD, EUR).
Cerinţe faţă de beneficiar: Să prezinte confirmare care va satisface banca privind posibilitatea efectuării plăţii din contul mijloacelor proprii.


Completează cererea pentru a primi oferta


Sunt de acord cu utilizarea datelor personale pentru examinarea cererii de credit
Vom reveni cu un apel telefonic pentru a discuta oportunităţile de finanţare